Aktualności
Sprawy nauki
22 Lutego
Opublikowano: 2017-02-22

Pomogą wstać

Osoby, które utraciły sprawność ruchową na skutek zdarzeń losowych, mają realną szansę na uzyskanie w przyszłości mobilności swojego ciała. Projekt Opracowanie holistycznego systemu wspomagania chodu, realizowany przez konsorcjum, w składzie którego znalazły się: Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Medyczny w Warszawie odpowiedzialny za sporządzenie założeń oraz Politechnika Opolska, pełniąca rolę wykonawcy, a także Centrum Badań i Innowacji PRO-AKADEMIKA i Technomex Sp. z o.o., zakłada bowiem stworzenie takiego urządzenia, które pozwoli ludziom z nabytymi dysfunkcjami narządu ruchu odzyskanie możliwości przemieszczania się. Wstępnie opracowany projekt zakłada stworzenie rodzaju dwukołowego pojazdu elektrycznego podobnego do segwaya z kombinezonem utrzymującym osobę w pozycji pionowej. W skład tak widzianego systemu wchodziłaby także ławeczka z podnośnikiem służąca do pionizacji użytkownika sprzętu na pojeździe.

W celu omówienia szczegółów planowej koncepcji wypełniającej misję realizowaną przez wszystkie wchodzące w skład konsorcjum uczelnie, polegającej na wspomaganiu sektora opieki zdrowotnej poprzez opracowanie innowacyjnych urządzeń i przyczynianie się tym samym do rozwiązania jej problemów, 30 stycznia br. odbyło się spotkanie zaangażowanych w projekt naukowców, prorektora ds. nauki Politechniki Opolskiej prof. Mariana Łukaniszyna, prof. Jerzego Szkutnika z Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiego oraz prof. Krzysztofa Tomczewskiego z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Badacze wiążą z wdrażanym projektem duże nadzieje, jego praktyczne powodzenie pozwoliłoby bowiem myśleć realnie o stworzeniu w przyszłości bardziej zaawansowanej formy mającej postać egzoszkieletu przeznaczonego dla osób z częściowym niedowładem. Powstałe konsorcjum planuje zdobyć na realizację projektu grant z Narodowego Centrum Badań.

az

(źródło: po.opole.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)