Aktualności
Sprawy nauki
17 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-17

Pomost ku przyszłości

W tym roku to już osiemnasta edycja ogólnopolskiego programu Stypendia Pomostowe, dedykowanego młodym, niezamożnym, lecz zdolnym i ambitnym młodym ludziom ze wsi i małych miasteczek. Na starcie mogą ubiegać się o stypendia na I rok studiów – wynosi 5 tys. zł i wypłacane jest w 10 transzach, a potem oferta jest coraz bogatsza. Stypendia na II rok studiów w ramach konkursu PRYMUS, na III i IV rok nauki w ramach konkursów korporacyjnych, na studia za granicą – program Erasmus+, stypendia językowe oraz doktoranckie. Ponadto stypendyści mogą także – a doświadczenie lat ubiegłych mówi, że robią to chętnie, „wyciskając” stworzone im możliwości niczym cytrynę – korzystać z warsztatów „Kariera i rynek pracy”, brać udział w konferencji „Naukowy start”, spotkaniach z innymi beneficjentami programu oraz zdobywać doświadczenie zawodowe w ramach staży zagranicznych w programie Polish-American Intership Initiative.

W tym roku ponad tysiąc osób otrzymało wsparcie, z których 640 na I rok studiów. Łącznie, poczynając od 2002 roku, przyznano już 23 800 różnego rodzaju stypendiów, z czego 16 700 na pierwszy rok studiów.

To niemal małe miasteczko powiatowe – stwierdził jeden z beneficjentów. Niezwykle kreatywne, różnorodne i ambitne miasteczko, bowiem jest to jedyny taki, największy, pozarządowy program stypendialny w Polsce. Możliwy do zrealizowania dzięki funduszom partnerów programu. Są nimi: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Cotton House oraz koalicja blisko 90 organizacji pozarządowych. Program wspomagają także: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Sponsorzy na realizacje osiemnastej edycji programu przeznaczyli ponad 117 mln zł.

4 grudnia, podczas osiemnastej inauguracji programu, w której – jako pars pro toto – uczestniczyło jedynie kilkudziesięciu jego beneficjentów, wykład inaugurujący wygłosiła dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor DELab UW. Tematem były kompetencje przyszłości. Jedną z nich, niemal oczywistą dla młodych słuchających wykładu ludzi, są kompetencje cyfrowe, a z tym w naszym kraju nie jest najlepiej. Jak stwierdziła prelegentka, Polska jest w tej dziedzinie na 24 miejscu w Europie. Uczelnie ich nie uczą, pracodawcy wymagają, lecz nie szkolą. Istotne są, a na pewno będą w przyszłości, umiejętności tzw. miękkie: współpraca w grupie, komunikacja, czego uczelnie także raczej nie kształcą. Powiało grozą, kiedy dr Śledziewska stwierdziła wręcz, że uczelnie nie bardzo jeszcze się odnalazły w nowej rzeczywistości i nie widzą, jak uczyć. W sytuacji, gdy sztuczna inteligencja będzie eliminować ludzi z rynku pracy, musi się radykalnie zmienić sposób edukacji, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak kadry, która musi się dostosować do nowych potrzeb. Ba, niemal winna antycypować, by kolejne pokolenia absolwentów uczelni znalazły swoje miejsce na rynku pracy. W jakiejś mierze remedium może być nauczenie, polegające nie tyle na przekazywaniu wiedzy, co przede wszystkim nauczenie studentów, jak się uczyć. Bo czasy, gdy zdobyte kiedyś wykształcenie starczało na całe życie zawodowe, bezpowrotnie minęły. Permanentna edukacja to obecnie konieczność.

Te zagadnienia niewątpliwie nie są obce młodym ludziom, beneficjentom programu Stypendia Pomostowe. Dotyczą ich przyszłości, rzeczywistości, w której będą funkcjonować i która będą kreatywnie i ambitnie współtworzyć.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)