Aktualności
Sprawy nauki
25 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-25

Ponad 100 mln zł dla elektroenergetyki z NCBR

Przedsiębiorcy z branży elektroenergetycznej otrzymają ponad 100 mln zł z NCBR na realizację nowatorskich projektów. Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego ogłosiła wyniki II konkursu programu sektorowego PBSE.

– Projekty realizowane w ramach programów sektorowych NCBR mają przynieść korzyści nie tylko danej branży, ale całej gospodarce i obywatelom. Ma to szczególne znaczenie w branży elektroenergetycznej, bo innowacje w tym sektorze przekładają się nie tylko na jakość i cenę usług i produktów, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo energetyczne.  Ponad 100 mln zł, które przekazujemy polskim przedsiębiorcom na opracowanie lepszych, bardziej efektywnych i ekologicznych rozwiązań to inwestycja, która zwróci się z nawiązką i będzie służyła kolejnym pokoleniom Polaków – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Celem programu PBSE jest wsparcie wysiłków przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego, co ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki. W programie duży nacisk został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

– Wyłonione w konkursie projekty są zróżnicowane pod względem tematów prac badawczych, co odpowiada zdefiniowanym przez nas w programie wyzwaniom technologicznym, z którymi musi się zmierzyć polska elektroenergetyka. Dzięki wsparciu NCBR 19 firm lub konsorcjów firm różnej wielkości będzie mogło podjąć się realizacji projektów z obszarów takich jak m.in. energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna czy sieci elektroenergetyczne. Wierzę, że opracowane rozwiązania przyczynią się do dynamicznego rozwoju tej branży – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora NCBR.

Budżet II konkursu programu PBSE wynosił 120 mln zł. Przedsiębiorcy mogli się ubiegać nie tylko o dofinansowanie projektów B+R – o wartości od 2 do 40 mln zł – ale także prac przedwdrożeniowych, takich jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku. Do NCBR wpłynęło 59 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 297 mln zł. Do II etapu oceny merytorycznej (ocena panelowa) skierowano 38 wniosków, a 19 z nich zostało ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania, które wynosi łącznie 100,7 mln zł.

Wsparcie z NCBR otrzymają m.in. projekty mające na celu:

  • stworzenie systemu autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej
  • zwiększenie wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBC lub BIFACIAL
  • stworzenie platformy zarządzania flotą baterii trakcyjnych i infrastruktury energetycznej
  • opracowanie sezonowego akumulatora ciepła dla celów ogrzewania pomieszczeń, zasilanego energią z OZE
  • skonstruowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych

Szczegółowe informacje o II konkursie PBSE dostępne są na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)