Aktualności
Sprawy nauki
08 Lutego
Opublikowano: 2017-02-08

Ponad 55 mln na wspólne projekty naukowców i przedsiębiorców

Konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw otrzymają na realizację nowatorskich projektów ponad 55 mln zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiego konkursu „Projekty aplikacyjne”.

– W działaniu „Projekty aplikacyjne” wspieramy najlepsze, wysokiej jakości przedsięwzięcia łączące potencjał świetnych zespołów badawczych i przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem na rynek unikalnych polskich technologii i produktów. Konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw otrzymają na realizację nowatorskich projektów ponad 55 mln zł – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

Konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” był organizowany przez NCBR po raz drugi. Jego budżet wynosił 200 mln zł. Zgłaszane w konkursie projekty poza innowacyjnością w skali światowej musiały się wpisywać w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Premiowane były przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteriów oceny była opłacalność wdrożenia.

– Przedsiębiorcy, chcąc zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, dążą do jak najszybszego skomercjalizowania wyników prac B+R. Jednak aby stworzyć innowacyjne technologie i produkty muszą blisko współpracować z naukowcami, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i zasoby, by realizować najbardziej ambitne przedsięwzięcia. Wyłonione w konkursie projekty pokazują, że nasi przedsiębiorcy i naukowcy mają dobre pomysły, których realizacja przyczyni się nie tylko do znaczącego wzrostu konkurencyjności polskich firm, ale zapewni także postęp w wielu dziedzinach życia – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

W konkursie, w którym o dofinansowanie w wysokości do 10 mln zł mogły się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy, wpłynęło 150 wniosków. Do oceny merytorycznej, którą przeprowadzili niezależni eksperci, skierowano 138 wniosków. Cały proces oceny trwał 90 dni.

W wyniku oceny dofinansowanie w wysokości ponad 55,7 mln zł otrzyma 13 projektów. Zwycięskie konsorcja będą pracowały m.in. nad nowatorskimi, inteligentnymi znakami drogowymi, umożliwiającymi zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu, innowacyjną platformą do przesiewowej analizy związków terapeutycznych czy nowym rozwiązaniem w zakresie zautomatyzowanej weryfikacji oprogramowania urządzeń pokładowych, krytycznego dla bezpieczeństwa lotów.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)