Aktualności
Sprawy nauki
19 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-02-19

Ponad 81 tys. badaczy pracuje w Polsce

W Polsce mamy obecnie 81,5 tys. badaczy, którzy pracują w 645 placówkach – wynika z danych resortu nauki przywoływanych przez PAP z okazji obchodzonego po raz pierwszy Dnia Nauki Polskiej.

Dzień Nauki Polskiej ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego – dzień urodzin Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Święto ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w Polsce pracuje obecnie 81,5 tys. badaczy zatrudnionych w 645 podmiotach: 132 uczelniach publicznych, 248 uczelniach niepublicznych, 115 instytutach badawczych, 77 jednostkach naukowych PAN, 16 uczelniach kościelnych, 3 instytutach międzynarodowych i 54 innych jednostkach. Najwięcej – 62 tys. badaczy – zatrudnionych jest na uczelniach publicznych. W instytutach badawczych pracuje 7,6 tys. takich osób. W jednostkach naukowych PAN jest to 5,4 tys. badaczy, a na uczelniach niepublicznych – 3,9 tys. Uczelnie kościelne zatrudniają 1,3 tys. badaczy. Z porównania danych wynika, że liczba badaczy nieznacznie spadła: z 88 tys. w 2016 r. do 81 tys. w 2018 r.

Jako badaczy MNiSW traktuje w tym zestawieniu pracowników, którzy – na potrzeby ewaluacji naukowej swojej placówki – podpisali oświadczenie, że prowadzą działalność naukową w danym podmiocie. Gdyby jednak za naukowców uznać osoby ze stopniem lub tytułem naukowym, to takich osób jest w Polsce 86 tys. Osób z samym stopniem doktora jest w Polsce ponad 54 tys., doktorów habilitowanych mamy ok. 21 tys., a profesorów ok. 10 tys. Do miana badaczy pretenduje też wielu studentów i doktorantów. Studentów jest w Polsce w sumie 1,2 mln, co oznacza, że studiuje teraz niemal co trzydziesty Polak. 3/4 studentów (893 tys.) to studenci uczelni publicznych. Na uczelniach niepublicznych kształci się 314 tys. osób, a na kościelnych – prawie 16 tys. osób. Liczba studentów systematycznie spada. W 2016 r. było ich o prawie 100 tys. więcej (1,3 mln) niż w 2018. Ponadto w Polsce mamy też 39 tys. doktorantów. Ich liczba również spadła w ciągu ostatnich dwóch lat – w 2016 r. było ich 43 tys.

źródło: Nauka w Polsce

 

Dyskusja (0 komentarzy)