Aktualności
23 Lipca
Opublikowano: 2019-07-23

Porto Research Award dla Adriana Chrobaka z Collegium Medicum UJ

Adrian Chrobak, doktorant w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum otrzymał nagrodę European Forum of Psychiatric Trainees w uznaniu za najlepszy projekt naukowy prowadzony przez rezydenta psychiatrii w Europie.

Adrian Chrobak jest autorem ponad 30 publikacji z zakresu zaburzeń ruchowych pacjentów cierpiących na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe, chronobiologii oraz funkcjonowania móżdżku. Artykuły jego autorstwa ukazywały się z czasopismach takich jak „Molecular Biology”, „Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry” czy „Journal of Affective Disorders”. Obecnie realizuje dwa granty poświęcone zagadnieniach neuroobrazowania zaburzeń ruchowych oraz trudnościach w utajonym motorycznym uczeniu się u pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Porto Research Award przyznano mu za szczególne osiągnięcia naukowe w ramach projektu „Zaburzenia funkcji ruchowych w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej”. Wyróżnienie wręczono podczas Europejskiego Forum Rezydentów Psychiatrii, które odbyło się 14 lipca w Pradze.

źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)