Aktualności
Sprawy nauki
11 Maja
Opublikowano: 2021-05-11

Postępowania dotyczące nadawania stopnia dr. hab. – poradnik

Rada Doskonałości Naukowej opublikowała poradnik dotyczący nadawania stopnia doktora habilitowanego. Na blisko 100 stronach kompleksowo omówione zostały zagadnienia związane z postępowaniami, które wszczynane są od 1 października 2019 r.

Jak przypominają we wstępie autorzy publikacji, po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jej przepisy w istotny sposób wpłynęły m.in. na szeroko rozumiany system awansów naukowych, w tym na proces ubiegania się i uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego.

Istotne zmiany, jakie niesie ze sobą zmiana stanu prawnego, w szczególności związana z nowymi przepisami proceduralnymi, prowadzenie postępowań w oparciu o różne podstawy prawne, w tym zmiany wprowadzone w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 września 2018 r. w związku z uchwaleniem licznych tzw. tarcz antykryzysowych, w zrozumiały sposób skutkują stanem niepewności po stronie osób zainteresowanych ubieganiem się lub już ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, jak i wątpliwościami natury interpretacyjnej po stronie podmiotów powołanych do uczestnictwa w tych procedurach – tłumaczą pomysłodawcy poradnika.

Przewodniczący RDN, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dodaje, że dokument ten stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, które wszczynane są od dnia 1 października 2019 r., ale także – nie zapominając o licznych postępowaniach habilitacyjnych, które zostały wszczęte wcześniej i w różnych instancjach będą procedowane jeszcze do 31 grudnia 2022 r. – będzie odnosił się także do uprzedniego stanu prawnego. Wśród tematów znajdują się m.in. wszczęcie postępowania, postępowanie wyjaśniające, powołanie komisji habilitacyjnej, recenzje, kolokwium habilitacyjne, postępowanie odwoławcze.

Mamy nadzieję, że dokument, zawierający praktyczne wskazówki związane z zagadnieniami dotyczącymi postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przyczyni się do lepszego zrozumienia, nierzadko skomplikowanych procedur, zainteresowania tą problematyką i jej pogłębioną analizą, oraz będzie stanowił pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w stosowaniu obowiązujących przepisów.

Poradnik jest interaktywny i – jak zapowiadają jego autorzy – będzie systematycznie uaktualniany, a zatem
zawsze znajdą się w nim odwołania do obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie procedowania omawianych postępowań awansowych.

MK

Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Zdzislaw M. Szulc 13.05.2021 15:41

    Jesli Poradnik jest interaktywny, to prosze uzupelnic jego zawartosc o koniecznosc sprawdzenia/kontroli wszystkich kluczowych dokumentow/rozpraw/monografi na obecnosc wystepowania plagiatu!
    Jak widzimy, sprawne organy scigania panstwa oraz media, to nie wszystko, co w danej sprawie mozna uzyc,, aby skutecznie ograniczyc/wyeliminowac , w/w, patologie: : < https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27017738,doktoraty-copy-paste-polska-nauka-uzaleznila-sie-od-plagiatow.html >