Aktualności
Sprawy nauki
04 Marca
Źródło: www.wpia.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2021-03-04

Powołano dyrektora Instytutu De Republica

Dr hab. Bogumił Szmulik został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko dyrektora Instytutu De Republica.

Instytut De Republica z siedzibą w Warszawie to nowy organ, który ma działać na rzecz promocji polskiej nauki. Został powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 16 lutego. Niespełna tydzień później rozpoczął swoją działalność. To państwowa jednostka budżetowa podległa premierowi.

Przedmiotem działalności placówki jest prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej; współpraca ze środowiskiem naukowym, w tym szkołami wyższymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju polskiej książki naukowej; promowanie w Polsce i za granicą polskich publikacji naukowych oraz prowadzenie badań i analiz na tematy zlecone przez Prezesa Rady Ministrów. Instytut zajmie się także organizowaniem i prowadzeniem krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów oraz zespołów roboczych, a także organizowaniem projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Strukturę jednostki tworzą m.in. Zespół Badawczy, Zespół Popularyzatorski oraz Zespół Wydawniczy.

Dyrektorem Instytutu De Republica został dr hab. Bogumił Szmulik, prawnik i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia w zakresie prawa i nauk politycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1996 roku na Wydziale Politologii UMCS uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2005 r. – doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2009 r. został doktorem habilitowanym nauk prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Od 2010 roku związany jest z UKSW, gdzie kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 2012–2016 był prodziekanem do spraw nauki na tym wydziale. Od 2012 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2018 r. został kierownikiem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Prowadzi Kancelarię Radców Prawnych Szmulik i Wspólnicy Sp. k.

Należy do Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Legislacji i Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)