Aktualności
Sprawy nauki
28 Stycznia
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2020-01-28

Powołano Kolegium Doradców przy prezesie Centrum Łukasiewicz

Przedstawiciele rządu, środowisk badawczo-naukowych i biznesu wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Kolegium Doradców przy prezesie Centrum Łukasiewicz. Do głównych zadań Kolegium należy konsultacja obszarów priorytetowych dla działań rozwojowych Łukasiewicza oraz opiniowanie kierunków współpracy ze środowiskiem biznesowym.

Kolegium Doradców to 20 osób: przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, uczelni medycznych i technicznych oraz firm, których obszary działalności pokrywają się z głównymi kierunkami rozwoju Łukasiewicza (zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia). W siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Kolegium Doradców, podczas którego jego członkowie odebrali powołania z rąk Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju. Pracom Kolegium przewodniczyć będzie Lucyna Woźniak, profesor nauk medycznych, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W najbliższych miesiącach Kolegium Doradców wesprze Łukasiewicza w opracowaniu strategicznych celów działalności. Czteroletnia strategia będzie jednocześnie punktem wyjścia do opracowania w 2021 roku długoterminowej, 10-letniej perspektywy rozwoju.

– To dla mnie ogromna satysfakcja i zaszczyt, że udało nam się pozyskać do współpracy tak wybitne osobistości, ludzi, którzy od lat wspierają rozwój innowacji w Polsce. Przed nami niezwykle trudne zadanie wypracowania strategii Łukasiewicza, która pozwoli firmom w pełni skorzystać z możliwości, jakie dają nowe technologie, produkty, usługi i przyspieszyć rozwój gospodarczy naszego kraju. Ale w Łukasiewiczu nie boimy się wyzwań i jestem przekonany, że dzięki wsparciu Kolegium Doradców uda nam się zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac badawczo- rozwojowych w Polscepodkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Skład Kolegium Doradców przy Prezesie Centrum Łukasiewicz:

 • prof. dr hab. Lucyna Alicja Woźniak, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu
 • dr inż. Paweł Bielski, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej
 • Artur Chmielewski, NASA
 • dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • dr inż. Irena Dul, ekspert ds. Obróbki Cieplej i Lutowania, Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
 • dr inż. Piotr Dumania, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej
 • dr Radosław Dziuba, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 • Andrzej Guzowski, przedsiębiorca, Agris International, Sly France
 • dr inż. Barbara Juszczyk Barbara Juszczyk, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes ds. innowacji i programów B+R Grupa Azoty
 • Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. rozwoju innowacji, Polski Fundusz Rozwoju
 • Dagmara Nickel, założycielka Younick Mint
 • prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wojciech Przybylski, prezes Zarządu Krakowski Park Technologiczny
 • dr Jan Filip Staniłko, dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
 • dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej

Sieć Badawcza Łukasiewicz to projekt o znaczącym potencjale komercyjnym, dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 36 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w całej Polsce jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie. Łukasiewicz to ta część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science to Business spotyka się z przedsiębiorcami i oferuje rozwiązania, które pomagają usprawniać biznes oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

źródło: lukasiewicz.gov.pl

Dyskusja (0 komentarzy)