Aktualności
Sprawy nauki
01 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-01

Powołano ministerialny zespół doradców ds. zapobiegania COVID-19

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał Zespół doradczy do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Do zadań 15-osobowego zespołu należy przygotowywanie informacji o sytuacji epidemicznej wywołanej zachorowaniami na COVID-19. Ponadto jego członkowie zajmą się przygotowywaniem informacji o badaniach naukowych związanych z epidemią oraz będą analizować potrzeby związane ze wspieraniem prowadzonych w Polsce badań naukowych dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Eksperci będą też opiniowali wnioski o dofinansowanie dla naukowców prowadzących badania związane z koronawirusem.

Zespół dokona także analizy przeciwstawnych strategii walki z epidemią, jakie przyjęły m.in. Szwecja (brak izolacji) i Niemcy (podobna do polskiej strategia izolacji i podobna kinetyka zakażeń, przesunięta o 8/9 dni w stosunku do Polski). Wyniki mogą pomóc w stworzeniu rekomendacji odnośnie działań na przyszłość w naszym kraju. Badacze mają również wypracować wskazówki dotyczące kierunków rozwoju różnych dziedzin nauki w Polsce, np. wirusologii, aby maksymalnie zabezpieczyć się przed zagrożeniami w przyszłości.

W skład interdyscyplinarnego zespołu weszli:

 • dr Aneta Afelt z  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Janusz Bujnicki, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Piotr Fiedor z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Paweł Grieb, kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, doradca dyrektora ds. naukowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 • prof. Jacek Klawe z Katedry Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • prof. Radosław Owczuk, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Prof. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. Marek Sanak, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
 • prof. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. inż. Anna Szerlig, kierownik Zakładu Mikro- i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie.

Pracami zespołu pokieruje prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

MK, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)