Aktualności
Sprawy nauki
22 Listopada
Fot. Przemysław Keler/KPRP
Opublikowano: 2022-11-22

Powołano prezydencką Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada, która będzie działać w ramach Narodowej Rady Rozwoju. 

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie RP. Jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada Rozwoju realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko-doradcze we wskazanych obszarach tematycznych.

We wtorek, 22 listopada, powołano dziewiątą już w ramach NRR – Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki – mówił Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia.

Przewodniczącym rady został prof. Artur Hugo Świergiel, zootechnik, neurofizjolog, badacz zachowań zwierząt, kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2017 r. dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym.

W skład tego gremium weszli ponadto:

 • prof. Rajmund Bacewicz (Politechnika Warszawska)
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Dariusz Boroń (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)
 • prof. Maciej Chorowski (Politechnika Wrocławska)
 • prof. Janusz Chwastowski (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN)
 • minister Andrzej Dera
 • prof. Stanisław Mariusz Karpiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. inż. Marek Kisilowski (Politechnika Warszawska)
 • prof. Jerzy Lis (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • prof. Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr Janusz Michałek (prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA)
 • prof. Stanisław Mikołajczak (em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. Alojzy Z. Nowak (Uniwersytet Warszawski)
 • dr n. med. Marcin Opławski (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)
 • dr hab. n. med. Tadeusz Pietrucha (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • Łukasz Słoniowski (wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego)
 • prof. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
 • prof. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa).

Czterej członkowie rady (prof. Lis, prof. Mazur, prof. Nowak, prof. Wachowiak) to członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Do zadań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji należy w szczególności: przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce.

Jednym z pierwszych zadań stojących przed radą będzie ocena funkcjonowania ustawy o szkolnictwie wyższym. Jak mówił Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, głosy o potrzebie zmiany przepisów docierają do Pałacu Prezydenckiego z różnych środowisk akademickich. Ustawa regulująca działalność szkolnictwa wyższego, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki), weszła w życie w październiku 2018 r., ale proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony był na kilka lat.

MK, źródło: KPRP

Dyskusja (0 komentarzy)