Aktualności
Sprawy nauki
30 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-30

Powołano zespół ds. monitorowania wdrażania reformy

12 osób weszło w skład powołanego przez wicepremiera Jarosława Gowina zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Na jego czele stanął prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W zespole znaleźli się m.in. przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak oraz członek prezydium RGNiSW prof. Marcin Krawczyński, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów Łukasz Kierznowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański, członek prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego dr inż. Janusz Szczerba, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” dr Dominik Szczukocki, a także prezes Fundacji Rektorów Polskich – Instytutu Społeczeństwa Wiedzy prof. Jerzy Woźnicki. Ponadto członkami zespołu zostali: prof. Grażyna Ptak, prof. Dariusz Surowik, prof. Wojciech Maksymowicz i dr hab. Lech Trzcionkowski

Zgodnie z ministerialnym zarządzeniem do zadań zespołu będzie należało monitorowanie wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki; analizowanie efektywności działań podejmowanych w związku z wdrażaniem reformy przez podmioty; opracowywanie propozycji dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy; rekomendowanie ministrowi rozwiązań lub narzędzi wspierających wdrażanie reformy.

MK

Zarządzenie ministra nauki powołujące Zespół ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

 

Dyskusja (0 komentarzy)