Aktualności
Sprawy nauki
04 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-04-04

Powstają szkoły doktorskie

Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD) oraz Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk będą od października kształcić na studiach trzeciego stopnia.

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Biologii  Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD). Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna. Szkoła będzie prowadzona przez 9 instytutów naukowych: Instytut Biologii  Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Centrum Onkologii – Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Z kolei 15 marca 2019 roku powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Szkołę tworzy dziewięć instytutów PAN: Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Badań Literackich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytut Historii im. T. Manteuffla, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytut Języka Polskiego, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytut Slawistyki oraz Instytut Sztuki. Szkoła Doktorska Anthropos będzie oferować wszechstronny program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej, rozwój umiejętności akademickich oraz seminaria specjalistyczne i interdyscyplinarne. Ogłoszenie o rekrutacji do szkoły pojawi się do końca maja br.

Szkoły doktorskie to nowa nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Będą prowadzone przez uczelnie, a nie – tak jak dotychczas w przypadku studiów doktoranckich – uprawnione jej jednostka. Prawo do prowadzenia szkoły doktorskiej powiązano z kategorią naukową – może ją prowadzić podmiot realizujący działalność naukową w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych z kategorią A+, A albo B+. W miejsce środowiskowych studiów doktoranckich podmioty, które posiadają co najmniej jedną kategorię naukową nie niższą niż B+, mogą prowadzić wspólną szkołę doktorską. Zlikwidowano podział na tryby (stacjonarny i niestacjonarny) studiów doktoranckich, a kształcenie w szkole doktorskiej jest nieodpłatne dla doktorantów. Każdy uczestnik szkoły doktorskiej otrzyma stypendium. Zamiast ogólnouczelnianych i ogólnoinstytutowych regulaminów studiów doktoranckich wprowadzone będą regulaminy szkół doktorskich uchwalane odpowiednio przez senaty albo rady naukowe dla poszczególnych szkół doktorskich.

MK

Źródło: MNiSW, www.nencki.gov.pl, PAN

Dyskusja (0 komentarzy)