Aktualności
Sprawy nauki
29 Listopada
Opublikowano: 2023-11-29

Powstaje nowy „Słownik polskich towarzystw naukowych”

Z inicjatywy Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk powstanie nowe wydanie „Słownika polskich towarzystw naukowych”. Obejmie wszystkie działające obecnie tego typu stowarzyszenia. 

W Polsce działa obecnie około 320 towarzystw naukowych, które skupiają około 600 tys. członków. Organizacje te, obok Polskiej Akademii Nauk, uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych, stanowią czwarte ogniwo polskiej nauki. Ich działalność obejmuje m.in. prowadzenie i upowszechnianie wyników badań naukowych, wspomaganie nauczycieli akademickich w rozwoju naukowym oraz prowadzenie bibliotek i placówek o charakterze archiwalnym i muzealnym.

Upływ czasu oraz zmiany zachodzące w środowisku polskich towarzystw naukowych powodują potrzebę zebrania informacji na temat działających aktualnie tego rodzaju instytucji i stworzenie nowej bazy danych, ukazującej potencjał naukowy i organizacyjny stowarzyszeń, a także dokumentującej ich znaczenie dla nauki polskiej. Zadania tego podjął się zespół wyłoniony przez Radę Towarzystw Naukowych, opierając się na prowadzonych już wcześniej pracach Tadeusza Majsterkiewicza (sekretarza Rady) oraz działaniach Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego. Podstawę nowego „Słownika…” stanowić będzie edycja jego I tomu wydanego w 2004 roku. Jest on dostępny na stronie internetowej Rady Towarzystw Naukowych.

Kierując do Państwa prośbę o włączenie się w proces tworzenia tego dzieła, ważnego w naszym przekonaniu dla teraźniejszości i przyszłości społecznego ruchu naukowego, mamy nadzieję na wspólną realizację „Słownika…”, którym udokumentujemy działalność pokoleń ludzi pracujących społecznie na polu naukowym, włączając się w dokonania polskiej nauki – zaapelował do środowiska akademickiego dr hab. Krzysztof Walczak, prof. Uniwersytetu Kaliskiego i członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zachęcając do nadsyłania informacji.

Hasła będą zawierały nazwę (nazwy) towarzystwa, rok jego założenia, okresy działalności, siedzibę i dane adresowe (adres, telefon/fax, strony www i adres mailowy), strukturę organizacyjną (Wydziały, Komisje, Sekcje, Oddziały). Podana będzie biblioteka, archiwum, wydawnictwo i repozytorium danego towarzystwa. Wskazana zostanie także liczba jego członków (honorowych, rzeczywistych, wspierających), a także prezesi honorowi, prezesi (daty urzędowania), sekretarze generalni (daty urzędowania) i skarbnicy (daty urzędowania).

Ponadto umieszczona będzie charakte3rystyka działalności, udział w federacjach i innych organizacjach, opublikowane wydawnictwa zwarte (w wyborze), prowadzone wydawnictwa ciągłe (czasopisma i wydawnictwa nieregularne), źródła do dziejów towarzystwa i literatura do dziejów towarzystwa (w wyborze).

Do końca tego roku zespół zamierza pozyskać adresy towarzystw naukowych, potwierdzić ich istnienie i działanie, a także dotrzeć do nowych stowarzyszeń, nieobecnych w edycji z 2004 roku. Do końca marca planowane jest zebranie tekstów haseł, a następnie ich redakcja (merytoryczna, językowa, techniczna) i uzyskanie ostatecznej wersji. Elektroniczna wersja słownika zostanie opublikowana w lipcu 2024 roku.

Gotowe hasła, jak również wszelkie zapytania, należy kierować na adres organizatora prac nad nowym
słownikiem: Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Instytut Interdyscyplinarnych
Badań Historycznych, e-mail: iibh@uniwersytetkaliski.edu.pl. Lista otrzymanych i przyjętych haseł znajduje się na stronie internetowej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Towarzystwa istniejące w KRS, które nie nadeślą not o własnej działalności, zostaną ujęte w aneksie.

PK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Maria Pąchalska 28.12.2023 07:07

    Szanowni Państwo

    Wydanie Słownika Polskich Towarzystw Naukowych to niezwykle ważna inicjatywa. Taki słownik może bowiem nie tylko dostarczyć bezcennych informacji na temat działalności tych towarzystw i stworzenie aktualnej bazy danych, ale także ukazać potencjał naukowy i organizacyjny tych towarzystw oraz znaczenie ich działalności dla nauki polskiej. Może też być inspiracją do podjęcia nowych działań przez inne towarzystwa., ​Serdeczne gratulacje z okazji tej inicjatywy dla członków Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.