Aktualności
Sprawy nauki
09 Stycznia
Fot. Tomasz Walów
Opublikowano: 2020-01-09

Powstaje Polska Platforma Medyczna

Osiem podmiotów przystąpiło do realizacji projektu „Polska Platforma Medyczna”. Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Tworząc portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, konsorcjanci mają jeden cel: powołanie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.  Platforma będzie skupiała w jednym miejscu, rozproszone dotychczas, informacje o: medycznych publikacjach naukowych, realizowanych badaniach, uzyskanych patentach, posiadanym sprzęcie badawczym oraz profilach naukowców instytucji realizujących projekt, a w przyszłości wszystkich zainteresowanych współpracą instytucji. Kluczową funkcją portalu będzie ​otwarty dostęp do publikacji i danych badawczych​, co sprzyja szerokiemu dostępowi do wiedzy, przyczynia się lepszej promocji osiągnięć i pozyskiwaniu partnerów do dalszej współpracy, a także doszybszej komercjalizacji wyników badań naukowych. Pomysł narodził się już przed czterema laty, ale dopiero teraz doczekał się realizacji. Jak zapewniają wykonawcy, od strony technicznej narzędzie jest gotowe.

Projekt realizuje wspólnie 7 uczelni:

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider),
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

U każdego z partnerów powołany został pięcioosobowy zespół wdrażający, który będzie odpowiadał za realizację prac w danej instytucji. Zespół UM we Wrocławiu odpowiada za wdrożenie platformy centralnej, opartej na oprogramowaniu OMEGA-PSIR opracowanym w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. To w pełni funkcjonalne oprogramowanie łączące funkcje systemów typu CRIS (Current Research Information System – funkcjonującego na potrzeby zarządzania wiedzą), RPS (Research Profiling System – oferującego profilowanie specjalizacji pracowników nauki i instytucji naukowych) oraz IR (Institutional Repositories – archiwizującego szeroko rozumiany dorobek naukowy osób i instytucji). Dotychczas było wykorzystywane w 20 uniwersytetach i instytucjach naukowych w kraju. Wyjątkowość obecnie realizowanego projektu polega na równoczesnym uruchomieniu oprogramowania w 8 niezależnych lokalizacjach oraz utworzenie dla nich platformy wspólnej, z którą będą mogły się integrować kolejne instytucje naukowe o podobnym profilu badawczym.

Polska Platforma Medyczna zostanie uruchomiona do 31 maja tego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

źródło: UMWr, Sages

Dyskusja (0 komentarzy)