Aktualności
Sprawy nauki
26 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-03-26

Powstaje Polskie Towarzystwo Filozofii Techniki

Polskie Towarzystwo Filozofii Techniki (The Polish Society of The Philosophy of Technics), skupiające badaczy zajmujących się rozwojem techniki i jej wpływem na człowieka, powołane zostanie 9 maja w Krakowie. Spotkanie założycielskie zaplanowano w ramach dwudniowej konferencji „Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii”.

Głównym celem powołania PTFT jest integracja przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, którzy w swoich badaniach podejmują zagadnienia związane z rozwojem techniki, innowacji technologicznych i ich wpływem na człowieka funkcjonującego w szybko zmieniającym się środowisku. Pomysłodawca Towarzystwa, Mariusz Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że pomysł na organizację PTFT wypłynął z Sekcji Filozofii Techniki, inicjatywy studenckiej rozwijanej od 2015 roku przy Instytucie Filozofii UJ.

– W tym roku Sekcja zdobyła finansowanie projektu badawczo-naukowego „Humanistyka sztucznej inteligencji”, w którego zespole znaleźli się pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z takich uczelni jak: UJ, AGH, UW, UŁ i UMCS – dodaje Markiewicz.

Wśród głównych celów Towarzystwa będą m.in. pozyskiwanie finansowania na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych m.in. z obszaru technoantropologii czy badań sztucznej inteligencji. Zdaniem pomysłodawców Towarzystwa, PTFT chce również rozwijać projekty edukacyjne, organizując m.in. warsztaty rozszerzające kompetencje cyfrowe przedstawicieli nauk humanistycznych, warsztaty z zakresu etyki i filozofii techniki dla środowisk związanych z naukami informatycznymi.

– Chcemy także pozyskiwać środki na projekty społeczne, które będą angażować szerokie grupy zagrożone wykluczeniem technologicznym – od młodzieży szkolnej po seniorów – zapowiada Markiewicz.

Pierwszym etapem działalności Towarzystwa będzie budowa struktury organizacyjnej i personalnej oraz organizowanie spotkań seminaryjnych. Pomysłodawca PTFT podkreśla, że struktura Towarzystwa przypominać będzie zasady funkcjonowania czasopism naukowych – zadaniem Rady Naukowej będzie recenzowanie i opiniowanie działalności Towarzystwa. Grupy techniczne zrzeszające pracowników naukowych, doktorantów i studentów będą pracowały zaś nad organizowaniem konferencji, warsztatów czy pozyskiwaniem środków na działalność statutową.

Spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Filozofii Techniki odbędzie się pierwszego dnia konferencji naukowej „Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii”, która w dniach 9–10 maja odbędzie się w Krakowie oraz w środowisku wirtualnym Academia Electronica, działającej przy Instytucie Filozofii UJ. Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnego dialogu w obszarze antropologii technologii i integracja badaczy podejmujących tematy związane z rolą i miejscem człowieka w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym. W konferencji wezmą udział m.in. badacze cyber antropology, digital antropology, technoself-study, naukowcy z obszaru filozofii techniki, psychologii, literaturoznawstwa, a także badacze nowych mediów.

Źródło: Nauka w Polsce

 

Dyskusja (0 komentarzy)