Aktualności
26 Września
Źródło: www2.gum.gov.pl
Opublikowano: 2017-09-26

Powstała Rada Metrologii

Rada Metrologii powstała na skutek podpisanej przez prezydenta RP 6 maja 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo o miarach, zgodnie z którą Rada opiniuje stan i kierunki rozwoju krajowej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, strategicznego planu oraz rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 16 ustawy.

Rada Metrologii to nowy podmiot wspierający rozwój metrologii w Polsce. W jej skład wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki: przewodniczący – Ewa Bulska – (UW), członkowie – Armen Artwich (MRiF), Ryszard Broda (NCBJ), Andrzej Brzyski (Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB), Sławomir Cieplak (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), Mariusz Czerwiński (Okręgowy Urząd Miar w Katowicach), Janusz Gajda (AGH), Ewa Mańkiewicz-Cudny (NOT FSN-T), Tadeusz Matras (Polskie Centrum Akredytacji), Janusz Mindykowski (AM Gdynia), Leszek Radziszewski (MNiSW), Tomasz Schweitzer (Polski Komitet Normalizacyjny), Robert Targos (Wojskowe Centrum Metrologii), Jacek Wojtas (WAT), Adam Woźniak (PW), Mieczysław Ziółek (Apator Powogaz S.A.).

Pierwsze posiedzenie Rady Metrologii odbyło się 8 września.

AC

 

Dyskusja (0 komentarzy)