Aktualności
Sprawy nauki
09 Listopada
Opublikowano: 2018-11-09

Powstanie genomowa mapa Polski

W grudniu bieżącego roku rozpocznie się rekrutacja osób, które oddadzą próbki swojej krwi w celu stworzenia mapy zmienności genetycznej Polaków. Na podstawie analizy zgromadzonych danych powstanie tzw. genom referencyjny – najbardziej pożądany, pozbawiony groźniejszych mutacji. Porównując wzorcowy genom Polaka z DNA konkretnego pacjenta łatwiej będzie zdiagnozować występującą u niego chorobę i zastosować odpowiednie leczenie, tym bardziej, że niektóre osoby inaczej metabolizują leki i wymagają zastosowania wyższych dawek, by terapia była skuteczna.

– To pierwszy taki projekt w naszym kraju z pogranicza genetyki, bioinformatyki i medycyny – mówi Jacek Wojciechowicz prezes Centrum Badań DNA. – Będzie on polegał na zsekwencjonowaniu całego genomu, czyli odczytaniu kolejności par nukleotydowych w DNA. Genom człowieka zawiera ponad 3 mld par zasad, ale tylko część z nich, zaledwie 2%, to sekwencje kodujące od 20 tys. do 25 tys. genów.

Projektem ma być objętych 5 tys. Polaków. Preferowane są osoby w wieku 25-55 lat. Wyniki badań ich genomu będą anonimowe i chronione. Oznacza to, że nikomu nie będą udostępniane dane personalne osób badanych. W zamian za udostępnienie do badania swego DNA ochotnicy uzyskają pełne zsekwencjonowanie własnego genomu, dzięki temu będzie można określić, jakie mają mutacje i na jakie choroby mogą być bardziej narażeni. Będą mogli się również dowiedzieć, skąd pochodzili ich odlegli przodkowie. Dane dotyczące genomu Polaków, którzy wezmą udział w projekcie, będą odpłatnie udostępniane firmom, głównie farmaceutycznym, oraz do badań naukowych. Już teraz zainteresowanie jest ogromne, zwłaszcza, że w Polsce jest jedno z największy zróżnicowań genetycznych w Europie. To efekt licznych wojen i migracji ludności.

Podobne przedsięwzięcia od wielu już lat są realizowane w różnych krajach m.in w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Liderem niewątpliwie jest Islandia, na której przebadano wszystkich mieszkańców.

Realizacją projektu zajmie się konsorcjum European Centre for Bioinformatics and Genomics (ECBiG), w skład którego wchodzą; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA (spółka zależna Inno-Gene S.A.). Całkowitą wartość projektu to 105 mln zł.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)