Aktualności
Sprawy nauki
17 Sierpnia
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP
Opublikowano: 2018-08-17

Powstanie Polski Instytut Ekonomiczny

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym. Zastąpi on funkcjonujący do tej pory Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy.

Jak czytamy w ustawie, działalność PIE będzie ukierunkowana na osiągnięcie strategicznych celów istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Misją nowo powołanej jednostki ma być rozwój polskich badań naukowych i ich popularyzacja zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej realizowanie odbywać się będzie poprzez:

  • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej;
  • przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;
  • współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji;
  • gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;
  • organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;
  • upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.

Nadzór nad Instytutem będzie sprawował prezes Rady Ministrów, który – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki oraz rady PIE – mianuje jego dyrektora. Rada instytutu ma się składać z siedmiu członków powoływanych przez premiera na czteroletnią kadencję. Głównym źródłem finansowania instytutu ma być coroczna dotacja z budżetu państwa.

MK

(Źródło: KPRP)

Dyskusja (0 komentarzy)