Aktualności
Sprawy nauki
29 Marca
Opublikowano: 2019-03-29

Powstanie Rada Przewodniczących Komitetów Naukowych i Problemowych PAN

27 marca, w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się spotkanie Kierownictwa Polskiej Akademii Nauk z przewodniczącymi komitetów naukowych i problemowych PAN.

Otwierając spotkanie, prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN mówił m.in. o pracach nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o PAN i przygotowaniach w instytutach Akademii do tworzenia szkół doktorskich. Prezes zapowiedział również powołanie w maju Rady Przewodniczących Komitetów Naukowych i Problemowych PAN, która będzie zespołem doradczym prezesa Akademii.

Na spotkaniu prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, omówił przygotowania do wyborów członków krajowych Akademii w 2019 r., udział komitetów w tych wyborach oraz najistotniejsze zmiany w Regulaminie wyboru członków PAN.

Prof. Romuald Zabielski, wiceprezes PAN, przedstawił uczestnikom spotkania dane dotyczące finansowania działalności komitetów PAN oraz form ich aktywności, zapowiedział także wprowadzenie zmian w Regulaminie wyboru członków i organów komitetów naukowych oraz w zasadach oceny ich działalności.

Prof. Stanisław Filipowicz, wiceprezes PAN, przedstawił ogólną informację dotyczącą prac nad nowymi zasadami przyznawania środków na działalność upowszechniającą naukę.

Uczestnicy spotkania podczas dyskusji zwrócili uwagę m.in. na zbyt małe dofinansowanie wydawnictw i konferencji organizowanych przez komitety, konieczność doprecyzowania zasad wyboru członków komitetów i oceny działalności komitetów uwzględniając specyfikę środowiska naukowego związanego z zakresem ich działalności, potrzebę wzmocnienia roli eksperckiej komitetów. Prof. Antoni Rogalski, dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych, zwrócił uwagę na rozbudowywanie, nie zawsze zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, struktur niektórych komitetów naukowych.

Przewodniczący komitetów uznali, że utworzenie Rady Przewodniczących Komitetów Naukowych i Problemowych PAN powinno wzmocnić pozycję komitetów w strukturze PAN oraz w relacjach ze środowiskiem naukowym i akademickim.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)