Aktualności
14 Grudnia
Fot. Bartosz Radke. Źródło: UMCS
Opublikowano: 2018-12-14

Pracownice UMCS z Nagrodą Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Pracownice Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS: dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS oraz dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS, otrzymały Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Dysleksji za koncepcję i redakcję naukową monografii pt. „Zaburzenia komunikacji pisemnej”.

Kapituła nagrody, powołana przy PTD, podkreślała istotny wkład laureatek w upowszechnianie najnowszej wiedzy na temat specyficznych zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania. Nagroda została wręczona w Gdańsku podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Dysleksji (członek  European Dyslexia Association) oraz Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Książka pt. Zaburzenia komunikacji pisemnej to monografia wieloautorska i wieloośrodkowa – prezentuje interdyscyplinarne podejście do zagadnień komunikacji pisemnej i jej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w czytaniu i pisaniu w różnych jednostkach patologii mowy. Zdaniem recenzenta tomu prof. dr. hab. Edwarda Łuczyńskiego: „to nie tylko wartościowa od strony naukowej publikacja, ale też książka o walorach praktycznych, pozwalająca nauczycielom, wychowawcom, logopedom czy rodzicom zrozumieć istotę problemów, które mogą występować w związku z opanowaniem sztuki w posługiwaniu się słowem pisanym (…) autorami są najwybitniejsi polscy specjaliści w zakresie problematyki trudności w czytaniu i pisaniu (…) tytułowe zaburzenia są ukazane wieloaspektowo i z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy”.

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)