Aktualności
Sprawy nauki
04 Lipca
Opublikowano: 2019-07-04

Prawie 20 mln dofinansowania na kursy online

Szkolenia językowe, warsztaty programowania, kursy przedsiębiorczości i nowoczesnego marketingu, a nawet zajęcia z języka migowego – wkrótce na pierwszej polskiej platformie edukacyjnej Navoica pojawi się ponad 50 projektów, umożliwiających rozwój kompetencji w najbardziej pożądanych przez pracodawców obszarach. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło właśnie konkurs Kurs na MOOC.

Uruchomiona w ubiegłym roku platforma navoica.pl jest wiarygodnym źródłem wiedzy dostępnym dla wszystkich, bez względu na wiek, zdobyte dotychczas wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Dzięki bezpłatnym kursom online umożliwia naukę przez całe życie oraz pozwala pokonać dotychczasowe bariery utrudniające proces edukacji.

– Navoica jest pierwszym w Polsce tego rodzaju wirtualnym narzędziem umożliwiającym zdalną naukę, a jednocześnie kolejnym krokiem w procesie tworzenia nowoczesnego ekosystemu kształcenia w naszym kraju. To doskonała okazja do samokształcenia w oparciu o wiedzę najlepszych uczelni i ośrodków naukowych, przedsiębiorców, a także instytucji pozarządowych – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Kursy typu MOOC (ang. massive open online course) są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych nauką, zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Platforma edukacyjna pozwala na kształcenie przez całe życie, jest darmowa i dostępna non stop z każdego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu. Do tej pory na platformie dostępnych było jedynie kilka kursów. Teraz to się zmieni. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju właśnie rozstrzygnęło konkurs „Kurs na MOOC”, w ramach którego zgłoszonych zostało aż 77 pomysłów na nowe kursy online. Dofinansowanie otrzymają 52 najlepsze projekty.

– Do udziału w konkursie zgłosiły się zespoły uczelni wyższych, które przygotowały kursy umożliwiające podniesienie kompetencji odbiorców w przynajmniej dwóch aspektach: językowym, informatycznym, analitycznym, komunikacyjnym oraz w zakresie przedsiębiorczości. Wysoki poziom przygotowanej oferty sprawił, że zwiększyliśmy budżet, który Centrum przeznaczyło na dofinansowanie kursów: początkowo zakładaliśmy, że będzie to 10 mln zł, ostatecznie na ten cel przeznaczymy blisko 20 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Łączna wartość wszystkich wybranych przedsięwzięć to 20,6 mln zł. W ich ramach prowadzone będą szkolenia językowe, kursy rozwoju biznesu, zwłaszcza dla sektora MŚP, a także zajęcia z zakresu programowania czy technologii mobilnych. Najwyżej na liście rankingowej uplasował się projekt zgłoszony przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej „Twórczy PROGRAMator Wspólnego Czasu – Kursy MOOC dla rodziców chcących uczyć przez zabawę swoje dzieci podstaw programowania”. Uczyć będzie nie tylko programowania, ale także budowania relacji między dziećmi i rodzicami.

Najwyższe dofinansowanie (1,67 mln zł) zdobyła Politechnika Białostocka na projekt „MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia”. Obejmuje on stworzenie i realizację 19 kursów e-learningowych przygotowanych przez trzy jednostki uczelni: Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Studium Języków Obcych. Wśród propozycji są kursy praktyczne z obsługi programu Excel, programowania w języku C, konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi, analizy i przetwarzania obrazów biometrycznych, programowania sensorów, technik zabezpieczania danych w Internecie, ale też: rachunku kosztów/Cost accounting, metod i technik badań społecznych, metod optymalizacji procesów decyzyjnych, audytu wewnętrznego. Politechnika przygotuje też kursy języka angielskiego w biznesie i branży IT oraz nauki języka polskiego jako obcego. Wartość projektu to 1,72 mln zł.

Dofinansowanie powyżej 1 mln zł otrzymały jeszcze dwie inne uczelnie: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie na projekt „MOOC w ZPSB” (calkowita wartość: 1,2 mln zł) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na „E-learning szansą na zdobycie kompetencji” (całkowita wartość: 1,06 mln zł).

Z kolei dzięki zajęciom przygotowanym przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie każdy użytkownik platformy będzie mógł uzyskać podstawową znajomość polskiego języka migowego.

Z kursów dostępnych na platformie skorzystać mogą studenci i doktoranci, odbiorcy zajęć, realizowanych w ramach tzw. trzeciej misji uczelni, czyli słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy Uniwersytetów dla dzieci i młodzieży, a także wszyscy ci, którzy samodzielnie chcą podnosić swoje umiejętności osobiste oraz zawodowe. Po ukończonym kursie każdy zarejestrowany użytkownik może otrzymać certyfikat wystawiony przez uczelnię, która opracowała dany kurs.

Konkurs „Kurs na MOOC” finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MK

Źródło: NCBR, PB

Lista rankingowa konkursu Kurs na MOOC  

Dyskusja (0 komentarzy)