Aktualności
Sprawy nauki
10 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-10

Prawie 47 mln zł na nowatorskie rozwiązania z obszaru ICT

NCBR pomoże interdyscyplinarnym zespołom rozwiązać konkretne problemy społeczne lub gospodarcze poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Trwa nabór wniosków w II konkursie e-Pionier.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizuje pierwszy w Polsce program, w którym finansowanie rozwiązań technologicznych odbywa się przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP).

– W programie e-Pionier odpowiadamy na konkretne potrzeby zgłaszane przez samorządy i jednostki administracji publicznej, które chcą wprowadzać nowoczesne rozwiązania z korzyścią dla obywateli. Wspierając najlepsze, interdyscyplinarne zespoły naukowców i programistów przyczyniamy się do szybszego rozwoju kolejnych polskich firm technologicznych – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Pionierski program, konkretne rozwiązania

Celem e-Pioniera jest pobudzenie potencjału uzdolnionych programistów i inżynierów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Stosowany w programie model PCP odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza pewien problem, na który na rynku nie ma odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania. Tym samym NCBR nie tylko kreuje, ale także gwarantuje rynek dla innowacyjnych usług i produktów z obszaru ICT.

Więcej rozwiązań cyfrowych dzięki akceleratorom

Program jest realizowany we współpracy z wyspecjalizowanymi akceleratorami, które kojarzą instytucje publiczne zgłaszające problemy z interdyscyplinarnymi zespołami mającymi kompetencje, by stworzyć odpowiednie rozwiązania. Korzystają one z kompleksowych usług akceleratora, co pozwala na weryfikację technologiczną i biznesową rozwiązań, stworzenie prototypu oraz wsparcie przy dalszym rozwoju technologii.

– Kierując środki publiczne na wsparcie nowatorskich projektów redukujemy ryzyko po stronie młodych firm technologicznych, a kompleksowe wsparcie akceleratorów dla zespołów badawczych, także w zakresie praw własności intelektualnej, pomaga im bardziej efektywnie tworzyć innowacyjne rozwiązania z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Problemy zgłoszone, zespoły szukają rozwiązań

W pierwszym, rozstrzygniętym we wrześniu 2016 roku konkursie, NCBR wyłonił 6 akceleratorów, które otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 59 mln zł. Wspierane zespoły pracują nad rozwiązaniem kilkunastu problemów zgłoszonych przez instytucje, takimi jak m.in.: trudności w komunikacji pozawerbalnej personelu medycznego z pacjentem,  długotrwały i uciążliwy dla pacjenta proces diagnozy chorób cywilizacyjnych, nieefektywny monitoring funkcji życiowych osób zatrzymanych, nieefektywne zarządzanie trasami/szlakami rowerowymi.

W ramach jednego z dofinansowanych projektów w listopadzie zeszłego roku została także uruchomiona nowoczesna protypownia ProtoLab na Politechnice Gdańskiej.

Drugi konkurs, prostsze zasady

Ogłoszony w grudniu zeszłego roku II konkurs e-Pionier jest również skierowany do akceleratorów. Jego budżet wynosi prawie 47 mln zł, a o dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty zarejestrowane w Polsce.

W tej edycji została uproszczona procedura aplikowania, ale główne zasady pozostały podobne. Kwota wnioskowanego grantu może wynieść od 8 do 12 mln zł. W projekcie należy zadeklarować minimalny wkład własny na poziomie 20% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Nabór wniosków – wyłącznie w systemie elektronicznym – trwa do 19 stycznia 2018 r.

Więcej informacji

Dyskusja (0 komentarzy)