Aktualności
Sprawy nauki
23 Marca
Źródło: archiwum UMG
Opublikowano: 2022-03-23

Prawie 6 mln zł na studenckie innowacje – wyniki konkursu MEiN

Blisko 6 mln zł przeznaczy Ministerstwo Edukacji i Nauki na wsparcie studenckich kół naukowych. Do finansowania rekomendowano 106 innowacyjnych projektów realizowanych przez żaków.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony we wrześniu 2020 roku. Ma na celu pomoc kołom naukowym działającym na uczelniach w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

W rozstrzygniętej właśnie drugiej edycji programu wpłynęło 214 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano 106 projektów o łącznej wartości 5,75 mln zł. Ich autorami są studenci 46 uczelni. Na liście beneficjentów dominują: Politechnika Łódzka (8 projektów), Warszawski Uniwersytet Medyczny (8), Politechnika Wrocławska (7). Aż 22 przedsięwzięcia otrzymały maksymalną kwotę 70 tys. zł. Wśród nich m.in. opracowanie zintegrowanego systemu wytwarzania i magazynowania energii (Politechnika Wrocławska), opracowanie biokosmetyku zawierającego roślinne komórki macierzyste (Warszawski Uniwersytet Medyczny), łatwo konfigurowalny robot mobilny do zastosowań inspekcyjno/badawczych (Politechnika Łódzka), nutraceutyki w walce z kancerogennym działaniem
smogu (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), implementacja sztucznej inteligencji w sterowaniu mobilnymi dronami i dronami hybrydowymi (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), aplikacja mobilna Diagnostic Nurse dla wzmocnienia kompetencji pielęgniarskich w diagnostyce klinicznej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Prawie 70 tys. zł na zbadanie zastosowania nanocząstek w terapii przeciwko komórkom nowotworowym mózgu otrzymali studenci z Koła Naukowego Biotechnologii Medycznej „HELISA” działającego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem projektu jest określenie przydatności nanocząstek srebra (AgNPs) o bardzo małej średnicy (5–10 nm) w leczeniu nowotworów mózgu w modelu in vitro. Ponadto zbadane zostanie działanie łączne AgNPs oraz chemioterapeutyków w komórkach ludzkiego nerwiaka zarodkowego oraz glejaka.

W projekcie planowane jest sprawdzenie wpływu AgNPs na wiele parametrów biochemicznych i molekularnych, m.in. proliferację komórek, markery progresji nowotworowej oraz indukcję procesu apoptozy – informuje dr hab. Konrad Szychowski, opiekun koła. – Badane parametry pozwolą na rozszerzenie obecnej wiedzy dotyczącej wykorzystania małych AgNPs w terapii przeciwnowotworowej nowotworów mózgu. Badania będą prowadzone na dwóch modelach komórek ludzkich: nerwiaka zarodkowego (SH-SY5Y) oraz glejaka (U-87MG).

Eksperymenty stanowią nowe podejście w indukcji toksyczności, zwłaszcza w kontekście tego, że ostatnie badania wykazały zdolność AgNPs do przechodzenia przez selektywną barierę krew–mózg. Otrzymane wyniki pozwolą na sprawdzenie skuteczności AgNPs w leczeniu agresywnych nowotworów układu nerwowego w warunkach in vitro oraz ich interakcji z powszechnie stosowanymi chemioterapeutykami na poziomie biochemicznym, genetycznym i proteomicznym.

MK

Lista laureatów

Dyskusja (0 komentarzy)