Aktualności
Sprawy nauki
12 Maja
Opublikowano: 2022-05-12

Prawie 7 mln zł dla beneficjentów NPRH w 2021 r.

Ponad 6,8 mln zł przyznano w ubiegłym roku laureatom konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Najwięcej otrzymały: Uniwersytet Gdański i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Rozstrzygnięto właśnie kolejny, dziesiąty już, konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Fundamenty. W jego ramach finansowane są projekty dotyczące tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa. Jak poinformowano w komunikacie, do konkursu zgłoszono 3 wnioski, z których rekomendację Rady NPRH otrzymał projekt pt. „Przewodnik po zachowanych w rozproszeniu materiałach pozostałych po Zarządzie Cywilnym Ziem Wschodnich (1919–1920)”. Na jego realizację naukowcy z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN otrzymają 874 326 zł.

Jednostka ta była także jednym z największych beneficjentów NPRH w ubiegłym roku – wynika z zestawienia udostępnionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Łącznie we wszystkich konkursach programu rozdysponowano sumę 6,82 mln zł. Wśród 15 podmiotów, do których trafiły środki, prym wiodą: Uniwersytet Gdański (1,35 mln zł) i właśnie Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (1,14 mln zł). Niewiele mniej otrzymał Uniwersytet Warszawski (966 tys. zł). W dalszej kolejności: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 723 tys. zł), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (640 tys. zł) i Uniwersytet Śląski (556 tys. zł). W „piętnastce” jest 11 uniwersytetów, trzy instytuty Polskiej Akademii Nauk i jedna uczelnia kościelna.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2). Ponadto w programie znajduje się moduł Fundamenty.

MK

Środki przyznane w ramach NPRH w 2021 r.

 

Dyskusja (0 komentarzy)