Aktualności
Sprawy nauki
22 Sierpnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-08-22

Prawie pół tysiąca kandydatów w wyborach do RDN

Blisko pół tysiąca osób kandyduje w wyborach na członków Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024–2027. Głosowanie rusza 1 września i potrwa miesiąc.

Kończy się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej. Organ ten w 2019 roku zastąpił Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Jego głównym zadaniem jest nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych i dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W pierwszym składzie RDN zasiadało 141 członków, którzy przez cztery lata pracowali w ośmiu zespołach dziedzinowych (nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych, sztuki). Pracom przewodniczył prof. Grzegorz Węgrzyn.

We wrześniu odbędą się wybory członków tego gremium na kadencję 2024–2027. Nabór kandydatów trwał do końca lipca. Właśnie ogłoszono listę osób pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję wyborczą. O zasiadanie w RDN ubiega się 478 naukowców, najwięcej w naukach społecznych (98), inżynieryjno-technicznych (85), humanistycznych (75) oraz ścisłych i przyrodniczych (69). Ponadto: w naukach medycznych i naukach o zdrowiu – 62, naukach rolniczych – 33, naukach teologicznych – 13, naukach o rodzinie – 7, naukach weterynaryjnych – 8 oraz w sztuce – 28. Dodajmy, że w poprzednich wyborach – w 2019 roku – zgłoszono 471 kandydatów.

Głosowanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem systemu elektronicznego odrębnie dla każdej z 55 dyscyplin. Uprawnieni do udziału w wyborach będą mogli oddać głos w ramach danej dyscypliny na nie więcej niż trzech kandydatów. Finalnie w skład RDN wejdą po trzy osoby, które w danej dyscyplinie uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Zostaną przydzieleni do jednego z dziesięciu zespołów dziedzinowych. Głosowanie rozpocznie się 1 września i potrwa miesiąc.

Więcej o wyborach, w tym instrukcje dla osób uprawnionych do głosowania, znajdują się w specjalnej zakładce na stronie internetowej Rady Doskonałości Naukowej.

MK

Lista kandydatów w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej

 

Dyskusja (0 komentarzy)