Aktualności
26 Października
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-10-26

Prestiżowa nagroda dla toruńskiego historyka-mediewisty

Prof. dr hab. Roman Czaja z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został uhonorowany prestiżową Nagrodą Eike von Repkowa. Doceniono jego wieloletni wkład w polsko-niemieckie pojednanie budowane poprzez pogłębioną współpracę naukową.

Nagroda Eike von Repkowa to prestiżowe wyróżnienie przyznawane wspólnie przez Miasto Magdeburg i Uniwersytet Otto von Guerickego w Magdeburgu. Laureatów wyłania się spośród osób skupiających się w swej pracy na historii i kulturze Saksonii-Anhalt i uwzględniających jej złożone związki z innymi regionami Europy. Laur otrzymują pisarze lub naukowcy, których prace znacząco przyczyniły się do poszerzenia i popularyzacji wiedzy na temat środkowych Niemiec, szczególnie z zakresu historii, historii prawa, germanistyki i nauk społecznych.

W tym roku uhonorowano prof. dr. hab. Romana Czaję z Wydziału Nauk Historycznych UMK. Doceniono całokształt jego pracy naukowej i organizacyjnej, a przede wszystkim wieloletni wkład w polsko-niemieckie pojednanie budowane poprzez pogłębioną współpracę naukową. W sposób szczególny podkreślono zaangażowanie prof. Czai w przygotowanie w 2017 roku wystawy w Muzeum Historii Kultury w Magdeburgu zatytułowanej „Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht / Fascynacja Miastem. Urbanizacja Europy w średniowieczu a Magdeburskie prawo” oraz organizację towarzyszącej wydarzeniu konferencji naukowej i współautorstwo katalogu wystawy.

Prof. dr hab. Roman Czaja jest historykiem, mediewistą, zajmuje się historią miast, zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach oraz kartografią historyczną. Studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończył w 1983 r. Doktorat obronił w 1991 r. na Wydziale Humanistycznym UMK. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK. W 2010 roku otrzymał tytuł profesora. W latach 2000–2001 był stypendystą Alexander von Humboldt – Stiftung na Humboldt Universität. Laureat programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w latach 2006–2009). Wydawca „Atlasu Historycznego Miast Polskich” oraz czasopisma Ordnes Militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. Autor ponad 240 rac naukowych: artykułów i książek, w tym „Miasta Pruskie a zakon krzyżacki”, „Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu. W 2018 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry). Obecnie kieruje Zakładem Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, jest też dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych. Zasiada w Zarządzie Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz pełni funkcję prezydenta (od 2016 r.) International Commission for the History of Towns i wiceprezydenta Internationale Historische Kommisssion zur Erforschung des Deutschen Ordens

Prof. Roman Czaja jest jednym z dwóch polskich laureatów Nagrody Eike von Repkowa. W roku 2004 kapituła wyróżniła innego naukowca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. dr hab. Danutę Janicką z Wydziału Prawa i Administracji.

Nagrodę Eike von Repkowa ustanowiono w roku 1988 z okazji 800-lecia przyznania Magdeburgowi praw miejskich. Od 2005 roku wręczana jest co dwa lata jednej osobie. Eike von Repkow to średniowieczny rycerz i ławnik, autor „Zwierciadła saskiego” stanowiącego spis obowiązującego wówczas we wschodniej Saksonii prawa, uznawanego za inspirację do stworzenia jednolitego prawa w Niemczech i w wielu innych krajach Europy.

źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)