Aktualności
Sprawy nauki
04 Września
Źródło: en.ug.edu.pl
Opublikowano: 2019-09-04

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr. hab. Michała R. Szymańskiego z UG

Dr hab. Michał R. Szymański z Uniwersytetu Gdańskiego (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUM) otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości 1.5 mln euro. Badania prowadzone w ramach grantu pozwolą na zrozumienie fundamentalnych zasad naprawy ludzkiego mitochondrialnego DNA, co w przyszłości może przyczynić się do zrozumienia podstaw szeroko pojętych chorób mitochondrialnych.

Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) został przyznany w konkursie ERC Starting Grant. Tytuł projektu: Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria (Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach). Projekt będzie realizowany przez pięć lat.

Przyznanie grantu w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych to szczególne wyróżnienie. Misją ERC jest finansowanie pionierskich, przełomowych badań naukowych i jedynym kryterium oceny pomysłów jest doskonałość naukowa. Przewodnie motto grantów ERC to High risk – high gain.

Naprawa mitochondrialnego DNA (mtDNA) jest wykrywana w mitochondriach i zidentyfikowano główne enzymy odpowiedzialne za ten proces, ale przestrzenna organizacja mitochondrialnego kompleksu naprawczego, dzięki któremu mtDNA jest naprawiane, nie jest dobrze poznana. Celem tego projektu jest dostarczenie podstawowego strukturalnego modelu oraz mechanistycznego zrozumienia działania kompleksu naprawiającego DNA w ludzkich mitochondriach – tłumaczy dr hab. Michał R. Szymański.

Informacje nt. grantu i badań: https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2019

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)