Aktualności
Sprawy nauki
19 Lipca
Wizyta w Bibliotece Narodowej, źródło: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy
Opublikowano: 2022-07-19

Prezes PAN z wizytą w Ukrainie

Konsultacje warunków przyszłej współpracy przy formowaniu programów wsparcia oferowanego przez PAN dla naukowców z Ukrainy – taki był cel niedawnej wizyty delegacji Polskiej Akademii Nauk w Kijowie i we Lwowie.

Podczas wizyty we Lwowie i w Kijowie prezes PAN prof. Jerzy Duszyński odwiedził szereg instytucji, zarówno naukowych, administracyjnych na szczeblu rządowym, jak i kulturalnych. Spotkania miały na celu ustalenie szczegółów przyszłej współpracy przy tworzeniu programów wsparcia dla naukowców. Od wybuchu wojny w Ukrainie Polska Akademia Nauk aktywnie działa na rzecz naukowców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Sfinansowała już ok. 200 stypendiów, które są realizowane w instytutach PAN.

Chciałbym, abyśmy mówili o współpracy, a nie pomocy, jaką możemy świadczyć Ukrainie. To zmienia perspektywę patrzenia na nasze kontakty. Dla mnie ta wizyta była polem obserwacji. Odwiedziłem różnorodne jednostki i w każdej pytałem, czego tak naprawdę potrzebuje strona ukraińska. Teraz naszą przyszłą rolę widzę w koordynacji współpracy krajów jak USA, Niemcy, Dania, Wielka Brytania i informowania ich, jakie są potrzeby strony ukraińskiej – tłumaczy prezes PAN, któremu w rozmowach towarzyszył Mateusz Białas, p.o. dyrektora Przedstawicielstwa PAN w Kijowie.

Polska delegacja odbyła naradę w Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy, prezes PAN spotkał się też z kierownictwem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, przedstawicielami Narodowego Funduszu Badań Ukrainy (państwowa agencja wspierająca badania w dziedzinach nauki i technologii, odpowiednik polskiego NCBiR), Centrum Nauki i Technologii w Ukrainie, przewodniczącą Rady Młodych Uczonych przy Ministerstwie Oświaty i Nauki, kierownictwem Instytutu Biologii Molekularnej i Genetyki NANU. Prowadzone też były rozmowy z rektorem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Jednym z punktów wizyty była też Biblioteka Narodowa im. Włodimira Wernadskiego NANU w Kijowie. Biblioteka posiada kilkanaście milionów zbiorów, w tym kolekcję ludowej muzyki żydowskiej z pierwszej połowy XX w., wpisaną na listę UNESCO Pamięć Świata.

PAN planuje kontynuowanie pobytów ukraińskich badaczy w swoich instytutach oraz wspieranie tych, którzy zdecydowali się pozostać na terenach objętych działaniami wojennymi. Ustalenie dalszych kroków przyszłej współpracy było omawiane również na czerwcowym spotkaniu z udziałem prezesów czołowych zagranicznych akademii nauk, podczas którego opracowano 10-punktowy program wsparcia. Na dotychczasowe i przyszłe wsparcie naukowców z Ukrainy ze strony PAN i jej partnerów zagranicznych przekazane zostanie łącznie 12 mln zł.

źródło: PAN

Prezes PAN podsumowuje wizytę w Ukrainie:

 

Dyskusja (0 komentarzy)