Aktualności
Sprawy nauki
18 Marca
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
Opublikowano: 2019-03-18

Prezydent podpisał ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która powołuje do życia Sieć Badawczą Łukasiewicz. W jej ramach działać będzie 37 instytutów badawczych oraz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Celem sieci jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla państwa. W uzasadnieniu ustawy napisano, że sieć zapewni bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wejdą w jej skład, m. in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej instytutów. Sieć ma stanowić „pomost” między nauką a gospodarką. Jej zadaniem będzie też prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii.

– Cieszę się, że na naszych oczach projekt poselski, nad którym prace rozpoczęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazł swój szczęśliwy koniec – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu nauki. – Wreszcie państwo polskie będzie miało do dyspozycji zintegrowane i efektywnie działające zaplecze technologiczne – dodał.

– Celem podstawowym sieci jest koordynacja działań różnych instytutów. Do tej pory działały one w rozproszeniu, wytracając swój potencjał. Sieć, dzięki swojej konstrukcji, będzie służyła integracji tych potencjałów, a także efektywności działań organizacyjnych – stwierdził wiceminister nauki Piotr Dardziński, pełnomocnik rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

W Polsce działa w tej chwili 111 instytutów badawczych, które są nadzorowane przez 16 ministrów. To w oczywisty sposób wpływa na rozproszenie zasobów – ludzkich, finansowych i intelektualnych. Instytuty nie są w stanie osiągnąć tzw. efektu skali. Niemal jedna trzecia podmiotów osiąga wyższe przychody z najmu nieruchomości niż ze sprzedaży usług B+R. Podobnie z patentami – aż 32 instytuty (28 proc.) w latach 2009–2015 nie uzyskały ani jednego patentu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz połączy 37 instytutów (teraz w większości podległych Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii), a także spółkę PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii). Ich koordynacją zajmie się nowo utworzone Centrum Łukasiewicz – z siedzibą w Warszawie – które będzie państwową osobą prawną. Zadaniem instytucji będzie również m.in. zapewnienie środków finansowych i mechanizmów współpracy podmiotów tworzących sieć oraz komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Na czele Centrum Łukasiewicz ma stanąć prezes (powoływany przez ministra nauki) i najwyżej czterech wiceprezesów oraz rada składająca się z sześciu członków i przewodniczącego. Przy prezesie działać będzie kolegium doradców składające się z 20 członków, w tym 10 przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego, pięciu przedstawicieli środowiska naukowego i pięciu dyrektorów instytutów.

Każdym z instytutów, które wejdą w skład sieci, będzie kierował dyrektor wraz z radą. Dyrektorów będzie powoływać prezes Centrum Łukasiewicz na pięcioletnią kadencję. W skład rady ma wejść od 9 do 15 osób. Nie więcej niż 40 proc. jej składu mają stanowić pracownicy instytutu. Pozostałych powoływać ma prezes na wniosek dyrektora instytutu. Kluczowymi partnerami w prowadzeniu swojej działalności mają być dla instytutów przedsiębiorcy i uczelnie.

Pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów będą zatrudnieni w dwóch pionach: badawczym i wsparcia. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia.

Sieć Badawczą Łukasiewicz tworzyć będą:

 1. COBRO – Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 2. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 3. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 4. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 5. Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
 6. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 7. Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 8. Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 9. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 10. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 11. Instytut Lotnictwa w Warszawie
 12. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 13. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 14. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 15. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
 16. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach
 17. Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 18. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 19. Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 20. Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty w Warszawie
 21. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie
 22. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
 23. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 24. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 25. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 26. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
 27. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 28. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 29. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 30. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 31. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 32. Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 33. Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 34. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 35. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 36. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 37. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 38. Spółka PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

MK

Źródło: MNiSW, Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)