Aktualności
Sprawy nauki
12 Listopada
Fot. Jakub Szymczuk/KPRP
Opublikowano: 2019-11-12

Prof. Andrzej Nowak odznaczony Orderem Orła Białego

Prof. Andrzej Nowak, historyk, publicysta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany także z Polską Akademią Nauk, autor m.in. monumentalnych „Dziejów Polski” został odznaczony Orderem Orła Białego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Gospodarz uroczystości podkreślił, że osoby te są wielkimi postaciami polskiego życia w bardzo różnych dziedzinach: poczynając od nauki poprzez sztukę aktorską, muzyczną, pisarstwo, służbę dla Ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolności, niepodległości, rozwijanie polskiej nauki, wynalazczość, sztukę teatralną, filmową aktorską, a także służbę drugiemu człowiekowi , budowanie postaw patriotycznych, pokazywanie, jak należy służyć Rzeczypospolitej i ludziom. Wśród odznaczonych znalazł się prof. Andrzej Nowak, który otrzymał Order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Prof. Andrzej Nowak jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX w. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię myśli politycznej i stosunków politycznych w Europie Wschodniej XIX–XX w., studia porównawcze nad imperiami, pamięć kulturową w Europie Wschodniej oraz geopolitykę. Od 1983 roku związany jest z Instytutem Historii PAN w Warszawie (Zakład Historii Europy XIX i XX wieku), gdzie przygotowywał rozprawę doktorską (obronioną w 1990). W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2011 roku  tytuł profesora zwyczajnego.

Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU; kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego” i „Dziejów Najnowszych”. Od 2016 roku jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Prof. Andrzej Nowak jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2009 i 2010), trzykrotnym laureatem Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną (1995, 1998, 2001). Został także uhonorowany Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Za wkład w pracę organizacyjną w Instytucie Historii PAN został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003 r.). Ma w swoim dorobku naukowym ponad 30 książek oraz blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jest też autorem ponad 400 artykułów publicystycznych.

źródło: UJ

„Polska kultura mogła rozkwitnąć dzięki połączeniu i z dopływem talentów idącym z ziemi ruskiej i litewskiej, bo przecież Mickiewicz i Słowacki to nie byli etniczni Polacy. To byli ludzie, którzy do naszej kultury przylgnęli, bo uważali ją za wysoką, dającą możliwość realizacji najwyższych aspiracji duchowych. A więc w wymiarze kulturowym nam, Polakom dzisiejszej Polski, unia coś ważnego dała” – mówił prof. Andrzej Nowak w rozmowie, którą opublikowaliśmy w wakacyjnym numerze „Forum Akademickiego”, poświęconym jubileuszowi unii polsko-litewskiej

Dyskusja (0 komentarzy)