Aktualności
Sprawy nauki
30 Listopada
Źródło: www.upwr.edu.pl
Opublikowano: 2020-11-30

Prof. Anna Chełmońska-Soyta przewodniczącą KPN

Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta przez najbliższe pół roku pokieruje pracami Komitetu Polityki Naukowej. Zastąpi dotychczasowego przewodniczącego dr. hab. Macieja Duszczyka. 

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez szefa resortu. W skład KPN wchodzi 12 członków powoływanych przez ministra nauki. Ich kadencja trwa dwa lata. Od czerwca tego roku KPN działa w nowym składzie. Spośród zasiadających w Komitecie co pół roku wyłaniany jest jego przewodniczący. Od 1 grudnia funkcję tę sprawować będzie prof. Anna Chełmońska-Soyta, przez ostatnie sześć miesięcy wiceprzewodnicząca KPN.

Prof. Chełmońska-Soyta od 2016 roku jest prorektorem ds. innowacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracę na uczelni rozpoczęła zaraz po studiach weterynaryjnych ukończonych w 1985 roku. Siedem lat później obroniła doktorat, a w 2003 roku uzyskała habilitację. W 2012 roku otrzymała tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych. Jej zainteresowania naukowe obejmują: immunologię rozrodu zwierząt laboratoryjnych i bydła, immunologię ciąży, immunologię okresu przedimplantacyjnego, immunologię kliniczną zwierząt towarzyszących. Od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. innowacji i współpracy z gospodarką UPWr. Równolegle pracuje w  Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Laboratorium Immunologii Rozrodu. Zasiada w Komitecie Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN.

Jej zastępcą w KPN został prof. Marek Pawełczyk, specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów, kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, prorektor ds. nauki i rozwoju tej uczelni.

Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: