Aktualności
Sprawy nauki
07 Sierpnia
Na zdj. nowo wybrany Komitet Wykonawczy IPSA, w ostatnim rzędzie drugi od prawej prof. A. Żukowski
Opublikowano: 2018-08-07

Prof. Arkadiusz Żukowski członkiem IPSA

Podczas Jubileuszowego XXV Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego (IPSA) w australijskim Brisbane, prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został wybrany do Komitetu Wykonawczego tej organizacji.

Prof. A. Żukowski był oficjalnym delegatem na Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i uczestniczył w obradach ogólnych Rady IPSA, prezesów komitetów krajowych IPSA oraz w wyborach Prezydenta i członków Komitetu Wykonawczego IPSA. Jego wybór do władz IPSA jest docenieniem polskiej politologii i jej wkładu w rozwój tej dyscypliny na arenie międzynarodowej, zarówno w aspekcie naukowym, jak i organizacyjnym.

Podczas kongresu w panelu „Political Socialization and Civic Participation in the Context of Social Movements and Globalization Processes” prof. Żukowski wygłosił referat „Citizen’s Right to Vote – Contemporary Tendencies in Global World”. Przewodniczył także panelowi „Political Socialization, Citizenship and Globalization Processes”. Po kongresie wziął udział w pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Komitetu Wykonawczego IPSA, gdzie m.in. został wybrany do dwóch komitetów: Wolności Akademickiej (Academic Freedom) oraz Uczestnictwa i członkostwa (Participation and membership).

Wybranie do Komitetu Wykonawczego skutkowało też zaproszeniem go do Rady Naukowej czasopisma naukowego „International Political Science Abstracts”. Czasopismo to ukazuje się od 1951 roku, a wydawane jest przez prestiżowe wydawnictwo naukowe SAGE. Poza tym został zaproszony do Rady Redakcyjnej periodyku naukowego „World Political Science” wydawanego przez równie prestiżowe wydawnictwo De Gruyter.

IPSA, powstała w 1949 roku, jest jedynym światowym towarzystwem naukowym skupiającym politologów, a instytucjonalnie członkami są krajowe towarzystwa nauk politycznych. Światowy Kongres IPSA w Brisbane zgromadził blisko 2400 politologów z całego świata. Temat wiodący Kongresu brzmiał: „Granice i skrajności w polityce”. Nowym prezydentem IPSA została prof. Marianne Kneuer z Niemiec.

MK

(Źródło: UWM)

 

Dyskusja (0 komentarzy)