Aktualności
Sprawy nauki
13 Października
Źródło: www.ukw.edu.pl
Opublikowano: 2021-10-13

Prof. Bogdan Wojciszke doktorem honoris causa UKW

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uhonorował najwyższą godnością akademicką prof. dr. hab. Bogdana Wojciszke, wybitnego polskiego badacza procesu społecznego.

Bogdan Wojciszke ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1978 roku na Uniwersytecie Gdańskim uzyskał stopień doktora w zakresie psychologii, a w 1986 na Uniwersytecie Warszawskim – doktora habilitowanego w zakresie psychologii. W 1993 roku otrzymał nominację profesorską.

W 1975 roku został zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1977–1996 pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (od 1993 do 1999 r. był jego dyrektorem). Od 2002 roku przez kolejną dekadę był związany z Instytutem Psychologii PAN, którym przez sześć lat (do 2008 roku) kierował. Od 1997 r. pracował w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 2007–2013 pełnił funkcję dziekana Wydziału SWPS w Sopocie.

Problematyka badawcza, którą podejmuje w swojej pracy naukowej, obejmuje klika obszarów tematycznych: spostrzeganie interpersonalne, zgodność zachowania z wartościami, struktura cech osobowości jako kategorii umysłowych, procesy oceniania ludzi, dynamika uczuć w bliskim związku dwojga ludzi, godność i produktywność jako wartości etyczne współczesnych Polaków, sprawczość i wspólnotowość jako podstawowe wymiary spostrzegania świata społecznego, poglądy na świat społeczny oraz konstrukcja narzędzi psychometrycznych.

Na jego imponujący dorobek naukowy składa się: 10 książek naukowych, dwie popularyzujące wiedzę psychologiczną (nagrodzone prestiżową nagrodą Teofrasta w 2010 roku), 167 artykułów naukowych opublikowanych w pismach polskich i zagranicznych, 20 prac redakcyjnych i translatorskich, a także dwa podręczniki: Człowiek wśród ludzi oraz Psychologia Społeczna (stanowią podstawową lekturę na wszystkich kursach z zakresu psychologii w polskich uczelniach). Prezentował swoje prace na ponad stu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, w trakcie staży i wizyt w najlepszych ośrodkach naukowych w świecie.

Za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego otrzymał w 2016 roku Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawanej za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Jest także laureatem międzynarodowej nagrody Moscovici Award of the European Association of Social Psychology (wspólnie z Andrea Abele, 2017).

źródło: UKW

Dyskusja (0 komentarzy)