Aktualności
Sprawy nauki
23 Lipca
Fot. Maciej Nowaczyk
Opublikowano: 2020-07-23

Prof. Bogumiła Kaniewska z UAM przewodniczącą KRUP

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektor-elekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, została nową przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na kadencję 2020–2024. Będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku. 

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich to autonomiczne zgromadzenie dwudziestu rektorów, którego celem jest zacieśnianie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości. Konferencja została powołana przez rektorów uniwersytetów na zjeździe w Krakowie 16 lutego 1989 roku. Była to odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 r. w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. 

KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracuje także z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W ramach KRUP działają komisje zajmujące się różnymi obszarami tematycznymi: Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Uniwersytecka Komisja Nauki, Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, Uniwersytecka Komisja Finansowa i Uniwersytecka Komisja Kształcenia.

W kończącej się kadencji obradom KRUP przewodniczył prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Bogumiła Kaniewska będzie wprawdzie pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącego, ale rektorzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kilkakrotnie pełnili już tę funkcję: prof. Bronisław Marciniak (w latach 2012–2016), prof. Stanisław Lorenc (2005–2008), prof. Stefan Jurga (1999–2002).

Prof. Bogumiła Kaniewska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988 r.. Siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę pt. „Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej”. W 2001 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała nominację profesorską. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii „Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”.  

Ukończyła studia MBA z zakresu zarządzania szkołą wyższą. W latach 1998–2014 kierowała lub współkierowała projektami Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Nadzorowała także – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego w pierwszym, pilotażowym programie Komisji Europejskiej. W obecnej kadencji pełniła funkcję prorektora UAM ds. studenckich. W czerwcu została wybrana na nowego rektora poznańskiej uczelni.

MK, źródło: UAM  

 

Dyskusja (0 komentarzy)