Aktualności
15 Października
Źródło: Uniwersytet SWPS
Opublikowano: 2018-10-15

Prof. Boski z Nagrodą dla Doświadczonego Badacza

Prof. dr hab. Paweł Boski, psycholog, wykładowca i kierownik Katedry Psychologii Międzykulturowej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce, otrzymał Nagrodę dla Doświadczonego Badacza. Laur przyznawany jest corocznie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. 

Prof. Boski został wyróżniony za swoją działalność naukowo-badawczą na arenie międzynarodowej, ogromny wkład w rozwój psychologii międzykulturowej w Polsce oraz doświadczenie i pasję. Jest autorem pierwszej polskiej książki o różnicach kulturowych pt. „Kulturowe ramy zachowań społecznych”, za którą otrzymał pięć ważnych nagród, m.in. Nagrodę Teofrasta w kategorii „Najlepsza książka psychologiczna roku 2010” . Spędził 14 lat za granicą, pracując w Nigerii (University of Jos), a potem na wielu uczelniach w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Od 1980 roku realizuje badania w zakresie akulturacji psychologicznej osób migrujących do krajów nowego osiedlenia oraz wielokulturowości we współczesnym świecie, a także badania porównawcze w zakresie wartości, tożsamości kulturowej, relacji między grupami kulturowymi, tolerancji na odmienność kulturową. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi i kieruje unikatowymi w skali kraju zajęciami dydaktycznymi z psychologii międzykulturowej i jej aplikacji. Jest promotorem 200 prac magisterskich z zakresu psychologii międzykulturowej oraz ośmiu doktoratów.

Nagroda dla Doświadczonego Badacza przyznawana jest od 2012 roku doświadczonym badaczom za znaczące osiągnięcia z psychologii społecznej na arenie międzynarodowej. Jej laureatami byli: prof. Maria Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. Maria Jarymowicz (Uniwersytet Warszawski), prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Mirosław Kofta (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. Bogdan Wojciszke (Uniwersytet SWPS).

(Źródło: Uniwersytet SWPS)

 

Dyskusja (0 komentarzy)