Aktualności
11 Czerwca
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2019-06-11

Prof. Dariusz Słapek z UMCS nagrodzony za popularyzację wiedzy o historii starożytnej

Prof. Dariusz Słapek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Historyków Starożytności za popularyzację wiedzy o historii starożytnej w Polsce.

Od 1984 roku laureat pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii UMCS, pełniąc w nim obecnie funkcję kierownika. Początkowo jego zainteresowania badawcze skupiały się wokół problematyki rzymskich widowisk prywatnych i publicznych. Odbył staże i stypendia naukowe na Uniwersytecie w Mediolanie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie w Camerino. W swojej rozprawie doktorskiej pt. „Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej”, za którą został wyróżniony nagrodą MEN, analizuje złożone funkcje polityczne igrzysk gladiatorskich w ostatnich dekadach republiki, od ich ideologicznych kontekstów po wykorzystanie w ówczesnym systemie wyborczym.

Sfera jego zainteresowań badawczych z czasem zaczęła poszerzać się o prawne i propagandowe aspekty igrzysk, niewolnictwo i status kobiety rzymskiej, recepcję antyku oraz agonistykę grecką. Praca nad ostatnim z zagadnień zaowocowała książką „Sport i widowiska w świecie antycznym”, która stanowi próbę syntetycznego ujęcia tytułowych zagadnień w szerokim aspekcie kulturowym, jako form cultural performance (pracę wyróżniono w plebiscycie portalu historia.org.pl). Poza wspomnianymi monografiami jest autorem w sumie ponad czterdziestu artykułów naukowych, kilku recenzji, kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych oraz kilkunastu prac popularnych (w tym jednej książki) poświęconych wspomnianym wyżej obszarom badań. Jest twórcą i opiekunem studenckiego Koła Naukowego Amatorów Antyku UMCS (aktywnego w ruchu rekonstrukcyjnym) oraz pisma „Ad operam!”. Wypromował ponad 20 magistrów oraz 9 licencjatów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, a także honorowym prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Antyku „Hellas et Roma”.

Jest także twórcą Wirtualnego Muzeum Akademickiego Związku Sportowego, o którym pisaliśmy w numerze 7-8/2018 „Forum Akademickiego” w artykule Akademia, Zabawa, Sport – w wersji 2.0.

MK

Źródło: UMCS

 

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Jan 07.02.2022 22:18

    Proszę o pomoc w katalizowaniu czegoś czego jestem w posiadaniu.

  • ~Jan 07.02.2022 22:02

    Panie Profesorze ! jestem w posiadaniu czegoś w formie ,monety, medalu nie jestem wstanie określić co to jest i co przedstawia. Mam Prośbę czy mogę przesłać skan ? jeśli tak to dla kogo i pod jaki adres.?