Aktualności
Sprawy nauki
15 Października
Źródło: ALK
Opublikowano: 2021-10-15

Prof. Grzegorz Kołodko doktorem honoris causa UEP

Obchodzący 95-lecie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nadał prof. Grzegorzowi W. Kołodce tytuł doktora honoris causa. Uroczystość odbyła się 12 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Najwyższą godność akademicką Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznał prof. Grzegorzowi W. Kołodce w uznaniu jego wybitnych osiągnięć w naukach ekonomicznych.

Prof. Grzegorz W. Kołodko pracuje w Katedrze Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego i kieruje Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER afiliowanym przy tej uczelni. Po zakończeniu działalności publicznej jako wicepremier i minister finansów w czterech rządach (w latach 1994–2003) poświęcił się wyłącznie działalności naukowej. Jest autorem kilkuset artykułów naukowych i 50 książek, z których największy rozgłos uzyskała trylogia „Wędrujący świat”, przetłumaczona na kilkanaście języków. Jego oryginalny wkład do nauki ekonomii stanowi koncepcja teoretyczna nowego pragmatyzmu, którego przesłaniem jest zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny świata w celu wyrównywania szans biedniejszych społeczeństw, zachowania zasobów naturalnych planety dla przyszłych pokoleń i utrzymania pokoju.

W swoich pracach naukowych z zakresu makroekonomii porusza tematykę inflacji i niedoborów w gospodarce planowej, polityki stabilizacyjnej, transformacji ustrojowej od gospodarki socjalistycznej (komunistycznej) do gospodarki rynkowej, czynników wzrostu gospodarczego, roli instytucji w procesie rozwoju gospodarczego, procesu globalizacji i jej implikacji dla wzrostu gospodarczego.

Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury i – jako pierwszy polski ekonomista – Academia Europaea. Od 2020 r. zasiada w Towarzystwie Naukowym Warszawskim. Tytuł doktora honoris causa nadało mu już jedenaście zagranicznych uczelni.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)