Aktualności
Sprawy nauki
01 Lipca
Źródło: ALK
Opublikowano: 2019-07-01

Prof. Grzegorz Kołodko z ALK w Academia Europaea

Academia Europaea, zrzeszająca 4 tys. naukowców, w tym 72 laureatów Nagrody Nobla, zaprosiła do swojego grona prof. Grzegorza W. Kołodko. Będzie on pierwszym ekonomistą z Polski zasiadającym w tej organizacji.

Academia Europaea powstała w 1988 roku w Londynie z inicjatywy Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego założonego w XVII wieku i Szwedzkiej Akademii Nauk. Gromadzi wybitnych specjalistów ze wszystkich dziedzin nauki: od medycyny, chemii, fizyki, matematyki i ekonomii po nauki humanistyczne i społeczne. Nie ma charakteru badawczego, jest raczej elitarną korporacją naukowców, która doradza Komisji Europejskiej. To największa taka organizacja w Europie. Należy do niej 88 uczonych z Polski, a prof. Grzegorz W. Kołodko będzie pierwszym ekonomistą wśród polskich członków AE.

Prof. Grzegorz W. Kołodko pracuje w Katedrze Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego i kieruje Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER afiliowanym przy tej uczelni. Po zakończeniu działalności publicznej jako wicepremier i minister finansów w czterech rządach (w latach 1994–2003) poświęcił się wyłącznie działalności naukowej. Jest autorem kilkuset artykułów naukowych i 50 książek, z których największy rozgłos uzyskała trylogia „Wędrujący świat”, przetłumaczona na kilkanaście języków. Jego oryginalny wkład do nauki ekonomii stanowi koncepcja teoretyczna nowego pragmatyzmu, którego przesłaniem jest zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny świata w celu wyrównywania szans biedniejszych społeczeństw, zachowania zasobów naturalnych planety dla przyszłych pokoleń i utrzymania pokoju.

– To wielka radość, że kolejny wybitny polski uczony został członkiem tej niezwykle prestiżowej Akademii i na dodatek jest on pierwszym polskim ekonomistą uhonorowanym członkostwem AE. Zostanie członkiem 110-osobowej sekcji Economics, Business and Management Sciences, którą kieruje prof. Klaus Zimmermann – tak skomentował wybór prof. Kołodko do AE prof. Jerzy M. Langer, fizyk, przez dwie kadencje członek zarządu i sekretarz zagraniczny AE.

– Znając zapał prof. Grzegorza Kołodko do pracy naukowej, ale też jego zaangażowanie na rzecz promowania swoich studentów, doktorantów i naszej uczelni, jestem przekonany, że w ramach Academia Europaea będzie mógł się przyczynić swoją wiedzą i doświadczeniem do rozwoju Europy opartej na wiedzy. Cieszę się, że kolejny uczony związany z Akademią Leona Koźmińskiego dostąpił zaszczytu otrzymania członkostwa tej elitarnej organizacji – dodaje rektor ALK, prof. Witold Bielecki.

Członkostwo w Academia Europaea otrzymuje się dożywotnio w drodze zaproszenia popartego rekomendacjami, po weryfikacji osiągnięć kandydata. Prof. Grzegorz Kołodko jest drugim profesorem z Akademii Leona Koźmińskiego (od 2002 roku w AE zasiada również pracujący w ALK socjolog, prof. Witold Morawski).

Organizacja działa jak europejska akademia nauk. Dba o wysokie standardy etyczne w sferze nauki, prowadzi działalność lobbingową i doradczą w Komisji Europejskiej. Ma siedzibę w Londynie, biuro informacyjne w Graz oraz 5 hubów wiedzy w: Barcelonie, Bergen, Cardiff, Tbilisi i we Wrocławiu. Zajmuje się promocją działalności akademickiej, nauki i badań, a poprzez Young Academy of Europe opieką i mentoringiem dla młodych uczonych.

Ewa Barlik, źródło: ALK

 

Dyskusja (0 komentarzy)