Aktualności
Sprawy nauki
04 Czerwca
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2019-06-04

Prof. Grzegorz Węgrzyn przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej. Będzie kierował pracami organu, który zadba o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Dba o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

Pierwsza kadencja RDN zaczęła się 1 czerwca i będzie trwała do końca 2023 roku. Skład RDN ustalany był w ramach wyborów, w których mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Naukowców, którzy posiadali uprawnienia do głosowania i którzy znaleźli się na liście wyborczej, było ponad 28 tysięcy. Ponad 18 tys. z nich wzięło udział w wyborach. W Radzie Doskonałości Naukowej zasiądzie 141 osób. We wtorek minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał na stanowisko przewodniczącego RDN prof. Grzegorza Węgrzyna.

Prof. Węgrzyn ur. się w 1963 roku w Gdańsku. Od 1999 roku jest zatrudniony w Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. Obecnie jest kierownikiem tej katedry. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG, a w latach 2008–2016 był prorektorem ds. nauki na UG.

Kierował zespołem naukowców, który opracował pierwszą skuteczną metodę leczenia choroby Sanfilippo, pozwalającą na zatrzymanie wyniszczających procesów chorobowych. Zainteresowania badawcze profesora to mechanizmy replikacji DNA plazmidów i bakteriofagów, regulacja ekspresji genów w komórkach bakteryjnych oraz zastosowanie elektrycznych bio-chipów. Jest laureatem wielu nagród naukowych.

MK

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)