Aktualności
Sprawy nauki
15 Marca
Źródło: gazetalekarska.pl
Opublikowano: 2019-03-15

Prof. Henryk Skarżyński członkiem European Academy of Sciences and Arts

European Academy of Science and Arts (EASA) jest pozarządowym stowarzyszeniem non profit zaangażowanym w promowanie postępu naukowego i społecznego. Jego członkami są najwybitniejsi naukowcy i artyści, w tym 32 laureatów nagrody Nobla. Do tego grona dołączył prof. Henryk Skarżyński z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wręczenie nominacji miało miejsce 2 marca w Salzburgu podczas uroczystego zgromadzenia EASA.

– To doskonała okazja – mówił nominowany – aby na arenie międzynarodowej promować osiągnięcia polskiej nauki medycyny, takie jak stworzona przez mnie polska szkoła otochirurgii czy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”, który łączy tak odległe dziedziny jak muzyka i medycyna.

EASA powstała w 1990 roku, a jej założycielem byli: prof. Felix Unger, kardiochirurg, który jako pierwszy w Europie dokonał przeszczepu sztucznego serca; kardynał Franz König, ówczesny arcybiskup Wiednia oraz politolog i filozof Nikolaus Lobkowicz. Stowarzyszenia zrzesza przedstawicieli nauk medycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, a także artystów oraz osoby z środowisk religijnych. Stawia sobie za cel rozwiązywanie problemów istotnych dla Europejczyków. EASA angażuje się także w prowadzenie dialogu międzykulturowego. Od 1997 roku przyznaje nagrodę Prize of Tolerance tym, którzy działają na rzecz dobra ponad podziałami. Prowadzi także w Salzburgu uniwersytet Alma Mater Europea.

Członkami EASA są osoby cieszące się szczególnym uznaniem w swoich środowiskach, mające wybitne osiągnięcia.

Dotychczas do EASA należało 31 Polaków, m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll, a w 2015 roku wiceprezesem Akademii został prof. Michał Kleiber.

JK

(Źródło: IFiPS)

Dyskusja (0 komentarzy)