Aktualności
Sprawy nauki
10 Marca
Źródło: UMCS
Opublikowano: 2023-03-10

Prof. Iwona Hofman nadal na czele Rady Towarzystw Naukowych PAN

Prof. dr hab. Iwona Hofman, kierująca Instytutem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, otrzymała powołanie na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. To jej druga kadencja na tym stanowisku.

W uzasadnieniu napisano, że „decyzja ta jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz działalności na rzecz integracji środowiska naukowego i rozwoju towarzystw naukowych”. Prof. Iwona Hofman jest pierwszą kobietą i pierwszym naukowcem z Lublina powołanym na to stanowisko w 60-letniej historii Rady Towarzystw Naukowych.

RTN została utworzona w 1963 roku. Jest społecznym, ogólnopolskim organem przedstawicielskim ponad 370 towarzystw i stowarzyszeń naukowo-technicznych w Polsce. Liczy 35 członków – zasiadają w niej przewodniczący i prezesi towarzystw naukowych, federacji towarzystw medycznych oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Zadania wyznaczone dla Rady w obecnej kadencji wiążą się z projektem nowelizacji Ustawy o stowarzyszeniach, mającym na celu wzmocnienie statusu towarzystw jako podmiotów nauki oraz określenie możliwości finansowania ich działalności z budżetu państwa. Jednocześnie trwają prace nad określeniem kategorii naukowości towarzystw.

Prof. Iwona Hofman jest medioznawcą, politologiem i mecenasem nauki i kultury. Jej główne zainteresowania badawcze to historia emigracji powojennej, szczególnie Instytutu Literackiego i „Kultury”, myśl i publicystyka polityczna, historia mediów, teorie komunikacji społecznej, studia nad dziennikarstwem. Jest autorką 16 monografii, redaktorką 15 książek naukowych, współautorką serii wydawniczej „Współczesne media” (26 tomów) i 4 monografii, ponad 170 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Wcześniej była dziekanem Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Od 2010 roku kieruje Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Obecnie stoi na czele Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)