Aktualności
Sprawy nauki
27 Września
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2022-09-27

Prof. Iwona Hofman nadal na czele PTKS

Prof. Iwona Hofman została ponownie wybrana na prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Będzie to jej czwarta kadencja na tym stanowisku.

Wybory nowych władz na kadencję 2022–2025 odbyły się w Gdańsku przy okazji VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Na czele organizacji stanie ponownie prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która kieruje PTKS od 2013 roku.

W latach 2016–2019 piastowała stanowisko dziekana Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Obecnie prowadzi Katedrę Dziennikarstwa i Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Realizuje badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 r., koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu jej zainteresowań naukowych są ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teoria gatunków dziennikarskich. Jest autorką 10 monografii, około 150 artykułów naukowych, redaktorką ponad 30 monografii, w tym prestiżowej serii „Współczesne Media”. Pełni wiele funkcji honorowych i społecznych, m.in. przewodniczącej Rady Towarzystw Nauk przy Prezydium PAN, członka Prezydium Komitetu Nauk Politycznych PAN. Zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej. Przewodniczy Komitetowi Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN.

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej zostało powołane 22 kwietnia 2007 roku we Wrocławiu. Ma na celu integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, podniesienie ich rangi i poziomu oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Dzięki staraniom PTKS „nauki o mediach” wpisano jako nową dyscyplinę na listę Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MK

Nauka drogą do jakościowych zmian gospodarczych i społecznych

Dyskusja (0 komentarzy)