Aktualności
Sprawy nauki
23 Września
Źródło: www.chemia.amu.edu.pl
Opublikowano: 2021-09-23

Prof. Izabela Nowak ponownie prezesem PTChem

Prof. dr hab. Izabela Nowak została ponownie wybrana na prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. To jej druga kadencja na tym stanowisku. 

Wybory władz na kadencję 2021–2023 odbyły się podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które miało miejsce w Łodzi przy okazji 63. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W ich wyniku reelekcję na stanowisku prezesa organizacji uzyskała prof. Izabela Nowak, kierownik Zakładu Chemii Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest absolwentką Uniwersytetu w Reading. W 1993 roku obroniła pracę magisterską z zakresu nowych nieorganicznych związków niobu. W początkowym okresie badań w ramach pracy doktorskiej (1997) zajmowała się wprowadzaniem niobu w pozycje pozaszkieletowe zeolitów, by w końcu zająć się zagadnieniami związanymi z syntezą nowych materiałów mezoporowatych. Z kolei rozprawa habilitacyjna (nagrodzona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2008 r.) dotyczyła oprócz syntezy i charakterystyki, także właściwości katalitycznych nanoporowatych materiałów przeznaczonych do procesów utleniania w fazie ciekłej. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego (2006) rozpoczęła tworzenie własnego zespołu badawczego. W 2014 otrzymała nominację profesorską. Od 2009 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Stosowanej Wydziału Chemii UAM.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół syntezy i modyfikacji nowych uporządkowanych mezoporowatych materiałów; syntezy wysokowartościowych i masowych chemikaliów z użyciem heterogenicznych katalizatorów, w tym z użyciem biomasy; nowatorskich metod analitycznych w zakresie chemii kosmetycznej, farmaceutycznej i stosowanej; nowoczesnych strategii preparatyki i badania kosmetyków oraz kosmeceutyków.

Jest laureatką wielu nagród: Polskiego Klubu Katalizy dla młodych naukowców (1995); naukowej dla Młodych Badaczy Kapituły Naukowej Miasta Poznania (1998); Fundacji im S. Batorego (1999), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1999), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2005); nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry/Chemical Engineering” (2011), Medalu Okolicznościowego PTChem (2015) oraz kilkukrotnie Rektora UAM.

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające ponad 100-letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie. Organizacja zrzesza prawie 2 tys. członków.

MK, źródło: chemia.amu.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)