Aktualności
06 Czerwca
Źródło: www.nencki.gov.pl
Opublikowano: 2019-06-06

Prof. Jacek Gaertig laureatem Nagrody Nenckiego

Prof. Jacek Gaertig z University of Georgia w Athens (USA) został tegorocznym laureatem Nagrody Nenckiego. Honorowani są nią wybitni uczeni, którzy współpracują z naukowcami z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego.

Nagrodę wręczyły laureatowi przewodnicząca Kapituły Konkursowej, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, oraz dyrektor IBB, prof. Agnieszka Dobrzyń. Prof. Gaertig wygłosił wykład Size control and pattern formation in a single-cell model Tetrahymena.

Prof. Gaertig ukończył w 1983 roku studia magisterskie na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1989 roku obronił doktorat na temat biologii orzęsków pod kierunkiem prof. Andrzeja Kaczanowskiego. Odbył w międzyczasie liczne staże naukowe w laboratoriach na Uniwersytecie Paris-Sud, Orsay, Uniwersytecie w Tybindze i Giessen. Swoje zainteresowania naukowe kontynuował na Uniwersytecie w Rochester (USA), gdzie w latach 1990–1994 odbywał staż podoktorski. Od 1995 roku jest związany z Uniwersytetem Georgia w Athen, gdzie w Zakładzie Biologii Komórki przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej i stał się autorytetem światowej klasy w dziedzinie biologii molekularnej orzęsków. Za swoje kluczowe osiągnięcie prof. Gaerting uważa opracowanie metody transformacji orzęska Tetrahymena thermopila, która umożliwiła zakrojone na szeroką skalę badania biochemiczne i molekularne szlaków przekaźnictwa i funkcji wybranych białek istotnych dla ruchliwości i różnicowania modelowego organizmu jednokomórkowego. Ważnym, opublikowanym w 2010 roku w Nature, odkryciem było, że białko MEC-17 jest acetylatransferazą alfa tubuliny, a wyłączenie funkcji tego białka powodowało zaburzenie receptorów neuronów dotykowych u nicieni i wywoływało defekty neuromięśniowe u rybki Dario pręgowany. Prof. Gaertig opublikował liczne prace w bardzo dobrych czasopismach naukowych, uzyskał 3 patenty, realizował liczne granty z National Science Fundation oraz prestiżowe granty NIHRO1 i NIHR21.

Bliski związek prof. Gaertiga z Instytutem Nenckiego rozpoczął się pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku od współpracy z prof. Marią Jerką-Dziadosz, której doktorantka Izabela Strzyżewska-Jówko spędziła kilka miesięcy w laboratorium Profesora w Athens, ucząc się metod transformacji Tetrahymena, które przeniosła do warszawskiej placówki. Kolejne osoby z instytutu, głównie współpracownicy z grupy prof. Stanisława Fabczaka, a w ostatnich latach z grupy prof. Doroty Włogi, która odbyła staż podoktorski w laboratorium prof. Gaertiga, ugruntowały tę współpracę, odbywając liczne staże i prowadząc wspólne badania. Laureat podkreślał w swoim wystąpieniu, że każda wizyta w Instytucie Nenckiego jest dla niego inspirująca, a współpraca z kolejnymi pokoleniami biologów zajmujących się Tetrahymena w Instytucie Nenckiego jest bardzo owocna.

Źródło: Instytut Nenckiego

Dyskusja (0 komentarzy)