Aktualności
Sprawy nauki
16 Października
Źródło: www gumed.edu.pl
Opublikowano: 2019-10-16

Prof. Jacek Jassem w zespole doradczym przy Misji Nowotworów w Komisji Europejskiej

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymał nominację do zespołu doradczego przy Misji Nowotworów (Assembly for the Mission of Cancer) w Komisji Europejskiej.

Mission of Cancer jest jedną z pięciu grup eksperckich powołanych w nowej kadencji Komisji Europejskiej (pozostałe misje będą się zajmowały zmianami klimatu, zdrowymi oceanami, miastami neutralnymi dla klimatu oraz zdrową glebą i żywnością). Celem każdej Misji jest wytyczanie kierunków badań i innowacji związanych z głównymi wyzwaniami, przed którymi stoją mieszkańcy Europy. Rolą zespołów doradczych, które powstały przy każdej Misji, jest służenie wiedzą oraz przedstawianie dodatkowych pomysłów badawczych.

Pierwszym roboczym spotkaniem nowo powołanych ekspertów była konferencja European Research and Innovation Days, która odbyła się w Brukseli w dniach 24–26 września.

Prof. Jassem specjalizuje się w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej. W 1975 ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku, przekształconej później w Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed). W 1980 doktoryzował się, a w 1987 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii AMG, w której w 1990 roku objął stanowisko kierownika. Odbywał staże naukowe w Szwecji i Holandii. Jest autorem kilkuset publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, kilkunastu podręczników akademickich oraz dziesięciu patentów lub zgłoszeń patentowych.

Był przewodniczącym Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), w 1996 objął kierownictwo Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG). W latach 2010–2014 pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego; członek honorowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W latach 1999–2002 członek komitetu wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), w latach 2014–2016 członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO), członek korespondent POlskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem organizacji naukowej Academia Europaea oraz European Academy of Cancer Sciences. Przewodniczący Tobacco Control and Smoking Cessation Committee przy Międzynarodowym Towarzystwie do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC) w latach 2017–2018, a także przewodniczący Zespołu ds. Wdrażania Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024. Założyciel i przewodniczący (od 2004) Stowarzyszenia Gdańskiej Onkologii. Jest założycielem (2014) i od 2018 roku prezesem Polskiej Ligi Walki z Rakiem. W 2006 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy.

źródło: GUMed, Wikipedia

Dyskusja (0 komentarzy)