Aktualności
Sprawy nauki
20 Lutego
dr hab. inż. Jacek Leśkow, źródło: PK
Opublikowano: 2019-02-20

Prof. Jacek Leśkow dyrektorem NASK

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski powołał prof. Jacka Leśkowa na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Badawczego – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Zastąpił Krzysztofa Silickiego, który został ponownie powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji w NASK.

Dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. Politechniki Krakowskiej, dotychczas piastował w NASK stanowisko zastępcy dyrektora ds. projektów administracyjno-edukacyjnych. Doktoryzował się w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w 1987 roku, habilitację uzyskał w 1999 roku na Politechnice Wrocławskiej. Przez kilkanaście lat pracował na University of California (Santa Barbara, USA) jako dyrektor Laboratorium Konsultingu w Departamencie Statystyki, był również prorektorem ds. naukowych w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. W pracy naukowej specjalizuje się w sztucznej inteligencji i statystycznej obróbce sygnałów, a w swoim dorobku ma 55 publikacji naukowych oraz 5 książek. Ponadto przez 7 lat był członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a przez 2 lata członkiem Komitetu Doradców przy Ambasadorze USA w Warszawie.

– Swoją pracę w Instytucie widzę przede wszystkim jako służbę. Misją NASK jako Państwowego Instytutu Badawczego jest realizowanie strategicznie ważnych dla państwa polskiego projektów. To zadanie dla nas wszystkich. Chcę dołożyć wszelkich starań, aby Grupa NASK dobrze wypełniła swoją misję. Planujemy rozwijać i integrować nasze kompetencje w ramach całej grupy, funkcjonującej w kilku miejscach i realizującej wiele zadań merytorycznych. Istotnym kierunkiem rozwoju będzie także nasza współpraca z partnerami zagranicznymi na różnych szczeblach w obszarze usług cyfrowych, cyberbezpieczeństwa i w sektorze prac badawczo-rozwojowych, szczególnie związanych ze sztuczną inteligencją – podkreśla nowy dyrektor NASK.

Jednocześnie minister Marek Zagórski powołał Bartłomieja Klingera na stanowisko zastępcy dyrektora NASK ds. projektów administracyjno-edukacyjnych. Będzie on nadzorować m.in. Pion OSE oraz Oddział NASK w Białymstoku. Bartłomiej Klinger jest doświadczonym menadżerem IT oraz ekspertem w zakresie inżynierii oprogramowania i systemów informacyjnych. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od ponad 15 lat współtworzy rozwiązania IT dla sektora rządowego i dla biznesu, gdzie zrealizował wiele projektów informatycznych o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Zarządzał zespołami i działami zajmującymi się wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania, w tym regionalnym centrum wdrożeniowym globalnej korporacji. Najpierw jako dyrektor, a później członek zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. odpowiadał za obszar rozwiązań cyfrowych i projektów informatycznych realizowanych przez PWPW S.A. Od listopada 2018 roku związany z Ministerstwem Cyfryzacji, gdzie w roli eksperta oraz na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Zarządzania Danymi zajmował się koordynowaniem projektów realizowanych w grupie MC, w zakresie nowych technologii: sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy oraz technologii blockchain.

Pełniący dotychczas obowiązki dyrektora NASK Krzysztof Silicki został ponownie powołany przez ministra Marka Zagórskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji w NASK.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Kluczowym polem jego aktywności są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu, reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacja działań w tym obszarze. NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Instytut jest również odpowiedzialny za rejestr nazw w domenie „.pl”.

Źródło: NASK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)