Aktualności
Sprawy nauki
27 Września
Opublikowano: 2017-09-27

Prof. Jan Parafiniuk autorem najlepszej książki o historii nauki i techniki

Książkę Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim autorstwa prof. Jana Parafiniuka nagrodzono w piątej edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza. Wyróżnienie przyznawane jest co roku najlepszej polskiej książce poświęconej historii nauki i techniki.

Spośród dwunastu zgłoszonych prac kapituła konkursu nagrodziła książkę prof. Jana Parafiniuka Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016).

– Zawiera ona gruntowne omówienie rozwoju nauk mineralogicznych na tle historii warszawskiej uczelni. Z tego powodu jest ważną publikacją zarówno dla historyków nauk o Ziemi, jak i historyków oświaty. Przedstawia temat w sposób zajmujący, zawiera też świetnie opracowany materiał biograficzny – czytamy w komunikacie przesłanym przez Macieja Jasińskiego, sekretarza kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza.

Choć nagroda przyznawana jest tylko jednej książce, jednak kapituła co roku zwraca uwagę na inne szczególnie ciekawe i wartościowe publikacje wśród zgłoszonych prac. W tym roku jej uznanie zyskały dwie książki.

Pierwszą jest praca Adeli Kobelskiej Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania Koła Polonistów (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016). W zajmujący sposób na przykładzie studiów polonistycznych przedstawia ona kształtowanie się środowiska uniwersyteckiego w mieście pozbawionym tradycji akademickich.

Druga wyróżniona praca to Tadeusz Tołwiński 1887–1951. Architekt, urbanista, twórca Polskiej Szkoły Urbanistyki (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016) autorstwa Teresy Kotaszewicz. – Książka w całościowy sposób przedstawia ważną postać historii architektury, a przy tym jest napisana przystępnym językiem i zawiera starannie dobrany, bogaty materiał ikonograficzny – głosi komunikat.

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza, ufundowana przez samorząd miasta Płońsk, jest przyznawana co roku od 2013 roku pod auspicjami Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Patron nagrody Jan Walery Jędrzejewicz (1835–1887), chociaż z wykształcenia i zawodu był lekarzem, to zajmował się również astronomią i na jej polu odnosił znaczne sukcesy. Żył i pracował w Płońsku, gdzie założył prywatne obserwatorium, które zaopatrzył w najbardziej zaawansowaną aparaturę badawczą. Przez wiele lat prowadził obserwacje astronomiczne i publikował ich wyniki. Wydana w 1886 roku Kosmografia przez wiele lat była głównym polskim podręcznikiem astronomii.

Kapituła Nagrody im. Jana Jędrzejewicza zwraca się do przedstawicieli środowiska naukowego, autorów oraz wydawców z prośbą o zgłaszanie do kolejnych edycji nagrody wartościowych książek poświęconych historii nauki i techniki. Termin nadsyłania zgłoszeń do szóstej edycji Nagrody upływa 30 kwietnia 2018 roku. Każdego roku w konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się w roku poprzednim.

Więcej informacji, w tym o edycjach Nagrody w poprzednich latach, można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN: www.khnit.pan.pl.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)