Aktualności
Sprawy nauki
27 Października
Źródło: PAN
Opublikowano: 2018-10-27

Prof. Jerzy Duszyński ponownie prezesem PAN

Prof. Jerzy Duszyński po raz drugi będzie pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk – zdecydowali w głosowaniu zebrani w Warszawie członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. Kolejną kadencję zakończy w 2022 roku.

Prof. Duszyński był jedynym kandydatem zgłoszonym na to stanowisko. W tajnym głosowaniu otrzymał 113 głosów; w sumie na zgromadzeniu było obecnych 196 członków PAN na 312 uprawnionych do głosowania.

– Teraz przed nami dużo pracy i bardzo apeluję żebyśmy zakopali wszelkie topory – powiedział tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów prof. Duszyński. Zaapelował o wspólną pracę, gdyż w jego ocenie najbliższe 2-3 lata będą kluczowe dla przyszłości PAN. Wyraził nadzieję, że instytuty PAN będą realizowały wspólne cele i będą ze sobą mocniej współpracowały.

Opisując swoje plany na kolejną kadencję, mówił, że „chciałby dopełnić to, co udało mu się dokonać w latach 2015-2018”. Dużo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił przypomnieniu tego, że aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie w październiku br. Duszyński był członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki. W jego ocenie w tej ustawie znajduje się wiele korzystnych dla PAN zapisów, np. prawo do samodzielnego organizowania szkół doktorskich.

– I wbrew pierwotnym zapisom, także utrzymywanie autonomii w decyzjach o reorganizacji i ewentualnym przechodzeniu do uczelni poszczególnych instytutów – dodał.

Duszyński poinformował, że w czasie jego pierwszej kadencji rozpoczęły się pracę nad nowelizacją ustawy o PAN. Zapowiedział, że do czasu wejścia jej w życie PAN powinna się zmieniać, bo zmianie ulegają też uniwersytety (w konsekwencji wejścia w życie Ustawy 2.0). Jako pierwszy krok wskazał stworzenie „przemyślanej struktury szkół doktorskich w obrębie Akademii”. Rozważa też wzmocnienie wpływu dyrektorów instytutów PAN na funkcjonowanie Akademii jako całości.

Jako jedno z głównych dokonań w czasie mijającej kadencji wymienił też modernizację infrastruktury PAN, np. Pałacu Staszica w Warszawie czy Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Przypomniał o różnych koncepcjach reformy PAN, m.in. o pomyśle stworzenia Uniwersytetu PAN czy regionalnych szkół doktorskich. Prezes elekt chciałby też, aby PAN zwiększyła aktywność opiniotwórczą i wypowiadała się na tematy ważne społecznie, np. w kwestii szczepionek. Dlatego zaproponował zmianę obecnie obowiązującego trybu ustalania postanowień i stanowisk tak, by było ono szybsze.

Prof. Duszyński odniósł się też do raportu NIK z lipca 2018 roku, w którym stwierdzono, że w latach 2014-2017 w kilku instytutach PAN wypłacono ponad 2,7 mln zł nienależnych świadczeń i nagród – wynagrodzenia te były niezgodne z ustawą kominową.

– W tej sytuacji działałem bardzo stanowczo, bardzo zdecydowanie i oczywiście musiało mi to przynieść szereg bardzo dla mnie wrogich reakcji. W tej chwili nieprawidłowości są ograniczone w bardzo wielkim stopniu, a szereg osób zwróciło bardzo wielkie pieniądze, kilkaset tysięcy złotych – dodał.

Prezes elekt, prof. Jerzy Duszyński, ur. się w 1949 r. Jest biochemikiem, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, gdzie kieruje Pracownią Bioenergetyki i Błon Śluzowych. Jest specjalistą w dziedzinie metabolizmu energetycznego i molekularnych podstaw chorób mitochondrialnych i neurodegeneracyjnych. Ukończył Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UW (1971 r.). W 1975 roku uzyskał stopień doktora, a w 1983 roku – doktora habilitowanego. W 1993 roku otrzymał nominację profesorską. Odbył liczne staże zagraniczne, m.in. w laboratoriach J.R. Williamsona w Pennsylvania University oraz K.F. LaNoue w PennState University. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w gabinecie Donalda Tuska. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 roku po raz pierwszy wybrano go prezesem PAN. Zgodnie z ustawą o PAN, prof. Duszyński formalnie zostanie nowym prezesem Akademii dopiero w momencie powołania go na to stanowisko przez prezesa Rady Ministrów. Powołanie następuje na podstawie wyboru Zgromadzenia Ogólnego PAN.

(Źródło: Nauka w Polsce)

Dyskusja (0 komentarzy)