Aktualności
27 Listopada
Źródło: www.umb.edu.pl
Opublikowano: 2018-11-27

Prof. Jerzy Robert Ładny doktorem h.c. uniwersytetu w Ivano-Frankivsku

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymał tytuł doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ivano-Frankivsku. Jest trzecią osobą uhonorowaną tą godnością w 73-letniej historii ukraińskiej uczelni.

Uroczystość odbyła się podczas V Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie”. Dyplom wręczyła prof. Ersteniuk Hanna Michajlivna, Pierwsza Prorektor uniwersytetu. Prof. Ładny jest kierownikiem Kliniki Medycyny Ratunkowej UMB i zastępcą kierownika I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej. Od stycznia 2013 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Urodził się 26 sierpnia 1958 roku w Częstochowie. Studiował w Akademii Medycznej w Białymstoku na Wydziale Lekarskim. Specjalizację z chirurgii ogólnej I stopnia uzyskał w 1987 roku, specjalizację II stopnia (egzamin zdany z wyróżnieniem) w 1992 roku. W latach 2008–2009 ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. W roku 2003 uzyskał specjalizację z medycyny ratunkowej, w roku 2004 – ze zdrowia publicznego. W latach 2001–2013 był dwukrotnie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej i dwukrotnie w dziedzinie medycyny ratunkowej. W latach 2000-2002 był Pełnomocnikiem Rektora ds. organizacji Klinik Medycyny Ratunkowej, p.o. Kierownika Kliniki, w roku 2006 p.o. Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej, 2007-2018 – Kierownikiem Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB.

W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jego zainteresowania naukowe początkowo skupiały się wokół problematyki wstrząsu endotoksycznego i septycznego, chirurgicznego leczenia schorzeń trzustki, chirurgii gastroenterologicznej, patofizjologicznej roli endoteliny, ultrasonografii i chirurgii endokrynologicznej. Obecnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem sepsy, optymalizacją leczenia obrażeń wielonarządowych, organizacją systemów ratowniczych w Polsce i na świecie. Dużo uwagi przywiązuje do nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem symulatorów medycznych i e-learningu. W latach 1989–1990 przebywał na rocznym stypendium naukowym w Instytucie Badań Farmakologicznych Mario Negri w Bergamo we Włoszech, zaś w 1996 roku prowadził dalsze badania w siedzibie głównej tego Instytutu w Mediolanie. Efektem tej pracy były cytowane do dziś publikacje oraz rozprawa habilitacyjna.

Prof. Ładny jest autorem 693 prac naukowych, w tym 70 publikacji z IF (łączny Impact Factor 95.084) oraz 225 z punktacją MNiSW (2211.750 pkt.). 41 prac ukazało się za granicą. Jest promotorem 16 ukończonych przewodów doktorskich oraz patronem 2 habilitacji. Jest recenzentem ponad 60 rozpraw doktorskich i kilkunastu habilitacyjnych i wniosków do tytułu profesora. W okresie pełnienia obowiązków Kierownika I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej zapoczątkował rozwój chirurgii bariatrycznej na Podlasiu (pierwsza operacja założenia regulowanej opaski żołądkowej – gastric banding – 2005 rok) oraz wprowadził rutynowy monitoring nerwów krtaniowych wstecznych podczas operacji tarczycy. Pod kierunkiem prof. Ładnego 7 osób uzyskało specjalizację z chirurgii ogólnej i 10 osób z medycyny ratunkowej.

W 2017 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim, a w 2010 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2013 roku Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Ponadto odznaczony był m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2004 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012 r.), dwukrotnie odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (2010 i 2013 r.), brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (2007 r.) i innymi odznaczeniami strażackimi. W 2017 otrzymał Odznakę za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W 2015 roku Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie nadała prof. Ładnemu medal Honoris Causa Educationis w uznaniu szczególnych zasług dla kształcenia podyplomowego lekarzy.

Źródło: UMB

 

Dyskusja (0 komentarzy)